Полезни документи

Защитени зони

Средно рентно плащане

Разни, други

Закони

Тарифи, наредби, правилници

Хотели и ресторанти

Йовита НИС ЕООД купува и / или продава земеделска земя в землищата на следните общини:

Земеделска земя в Ямбол, Бургас, Сливен, Хасково, Стара Загора