Община Крумовград

Йовита НИС купува земеделска земя в Крумовград
Скален некропол село Ковил
Йовита НИС купува земеделска земя в село Горна кула
Йовита НИС купува земеделска земя в Крумовград

Полезна информация за тези, на които предстои сделка със земеделска земя в землищата на община Крумовград.

Активни оферти към 25.06.2024 г.

Йовита НИС купува земеделски земи /обработваеми и необработваеми ниви, лозя, пасища, ливади/ в землището на село Аврен, община Крумовград, област Кърджали....

Йовита НИС купува земеделски земи /обработваеми и необработваеми ниви, лозя, пасища, ливади/ в землището на село Багрилци, община Крумовград, област Кърджали....

Йовита НИС купува земеделски земи /обработваеми и необработваеми ниви, лозя, пасища, ливади/ в землището на село Бараци, община Крумовград, област Кърджали....

Йовита НИС купува земеделски земи /обработваеми и необработваеми ниви, лозя, пасища, ливади/ в землището на село Благун, община Крумовград, област Кърджали....

Йовита НИС купува земеделски земи /обработваеми и необработваеми ниви, пасища, ливади/ в землището на село Бойник, община Крумовград, област...

Йовита НИС купува земеделски земи /обработваеми и необработваеми ниви, лозя, пасища, ливади/ в землището на село Бряговец, община Крумовград, област Кърджали....

Йовита НИС купува земеделски земи /обработваеми и необработваеми ниви, лозя, пасища, ливади/ в землището на село Бук, община Крумовград, област Кърджали.

Йовита НИС купува земеделски земи /обработваеми и необработваеми ниви, лозя, пасища, ливади/ в землището на село Вранско, община Крумовград, област Кърджали....

Йовита НИС купува земеделски земи /обработваеми и необработваеми ниви, лозя, пасища, ливади/ в землището на село Голям Девесил, община Крумовград, област Кърджали....

Pages

Йовита НИС ЕООД купува и / или продава земеделска земя в землищата на следните общини:

Земеделска земя в Ямбол, Бургас, Сливен, Хасково, Стара Загора