Община Любимец

Земеделска земя в село Вълче поле, община Любимец
Лозен - купува земеделска земя в Лозен, Любимец
Село Дъбовец, община Любимец

Активни оферти към 17.07.2024 г.

 

Купуваме поземлени имоти - земеделска земя - в землището на село Белица, община Любимец, област...

Купуваме поземлени имоти - земеделска земя - в землището на село Васково, община Любимец, област Хасково.

Земеделска земя в село Вълче поле, община Любимец

Купуваме поземлени имоти - земеделска земя - в землището на село Вълче поле, община Любимец, област Хасково.

Купуваме поземлени имоти - земеделска земя - в землището на село Георги Добрево, община Любимец, област Хасково.

Село Дъбовец, община Любимец

Купуваме поземлени имоти - земеделска земя - в землището на село Дъбовец, община Любимец, област Хасково.

Купуваме поземлени имоти - земеделска земя - в землището на село Йерусалимово, община Любимец, област Хасково.

...

Лозен - купува земеделска земя в Лозен, Любимец

Купуваме поземлени имоти - земеделска земя - в землището на село Лозен, община Любимец, област Хасково.

Купуваме поземлени имоти - земеделска земя - в землището на град Любимец, община Любимец, област Хасково.

Купуваме поземлени имоти - земеделска земя - в землището на село Малко Градище, община Любимец, област Хасково.

Купуваме поземлени имоти - земеделска земя - в землището на село Оряхово, община Любимец, област Хасково.

Йовита НИС ЕООД купува и / или продава земеделска земя в землищата на следните общини:

Земеделска земя в Ямбол, Бургас, Сливен, Хасково, Стара Загора