Община Тополовград

Кметство село Хлябово, община Тополовград
Купува земя в Доброселец, община Тополовград
Купува земя в Българска поляна, община Тополовград /Странджа - Сакар/
Купува земя в Хлябово, община Тополовград
Орлов дол, община Тополовград - ЕвроБизон
Купува ниви в Синапово

   Полезна информация - по-долу ще намерите адреси и контакти на администрациите към които следва да се обърнете в процеса на подготовката на издаване на необходимите Ви документи при покупко-...

Активни оферти към 22.05.2024 г.

Купува земя в Българска поляна, община Тополовград /Странджа - Сакар/

Купуваме земеделска земя, ниви и лозя в землището на село Българска поляна, община Тополовград, област Хасково.

 

Земя във Владимирово, община Тополовград

Купуваме земеделски земи - ниви в землището на село Владимирово, община Тополовград, област Хасково.

Купува земя в Доброселец, община Тополовград

Купуваме земеделска земя, ниви и лозя в землището на село Доброселец, община Тополовград, област Хасково.

Купуваме поземлени имоти - ниви и лозя в землището на село Каменна река, община Тополовград, област Хасково.

Купува земя в село Капитан Петко войвода, община Тополовград

Купуваме поземлени имоти - ниви и лозя в землището на село Капитан Петко войвода, община Тополовград, област Хасково.

Купуваме земеделска земя, ниви и лозя в землището на село Княжево, община Тополовград, област Хасково.

Купува земя в село Мрамор, община Тополовград

Земеделска земя в Мрамор: /arable land in Mramor, Topolovgrad, Haskovo, Bulgaria/.

 

Купуваме земеделски имоти - ниви, лозя и трайни насаждения в...

Купува земя в Орешник, община Тополовград

Купуваме земеделска земя, ниви и лозя в землището на село Орешник, община Тополовград, област Хасково.

Купува земя в Орлов дол, община Тополовград

Купуваме земеделска земя- ниви, лозя и градини в землището на село Орлов дол, община Тополовград, област Хасково.

Pages

Йовита НИС ЕООД купува и / или продава земеделска земя в землищата на следните общини:

Земеделска земя в Ямбол, Бургас, Сливен, Хасково, Стара Загора