Община Камено

Активни оферти към 16.04.2024 г.

Купуваме поземлени имоти - земеделска земя - в землището на село Винарско, община Камено, област Бургас.

...

Купуваме земеделска земя /поземлени имоти/ - ниви, посевни площи, лозя в землището на село Вратица, община Камено, област Бургас.

...

Купуваме поземлени имоти - земеделска земя - в землището на село Желязово, община Камено, област Бургас.

Купуваме земеделска земя /поземлени имоти/  ниви, посевни площи, лозя в землището на град Камено, област Бургас.

...

Купуваме поземлени имоти - земеделска земя - в землището на село Константиново, община Камено, област Бургас.

Купуваме земеделска земя /поземлени имоти/  ниви, посевни площи, лозя в землището на село Кръстина, община Камено, област Бургас.

...

Купуваме поземлени имоти - земеделска земя - в землището на село Ливада, община Камено, област Бургас.

 

Купуваме поземлени имоти - земеделска земя - в землището на село Полски извор, община Камено...

 

Купуваме поземлени имоти - земеделска земя - в землището на село Русокастро, община Камено,...

 

Купуваме земеделска земя /поземлени имоти/  ниви, посевни площи, лозя в землището на село Трояново, община Камено, област Бургас.

 

За...

Pages

Йовита НИС ЕООД купува и / или продава земеделска земя в землищата на следните общини:

Земеделска земя в Ямбол, Бургас, Сливен, Хасково, Стара Загора