Община Карнобат

Житосвят - купува земеделска земя
Купува земеделска земя в Екзарх Антимово, Карнобат

      Полезна информация - по-долу ще намерите адреси и контакти на администрациите към които следва да се обърнете в процеса на подготовката на издаване на необходимите Ви документи при покупко-...

Активни оферти към 25.06.2024 г.

Купуваме обработваема и необработваема земя -  ниви и лозя в землището на село Аспарухово, община Карнобат, област Бургас.

земеделска земя- нива,...

Купуваме земеделска земя, ниви и лозя в землището на село ВЕНЕЦ, община Карнобат, област Бургас.

Купуваме обработваема земя и лозя в землището на село Глумче, община Карнобат, област Бургас.

Купуваме земеделска земя /поземлени имоти/  ниви, посевни площи, лозя в землището на село Деветак, община Карнобат, област Бургас.

Купуваме земеделска земя /поземлени имоти/  ниви, посевни площи, лозя

в землището на село Деветинци, община Карнобат,...

Купуваме обработваема земя и лозя в землището на село Детелина, община Карнобат, област Бургас.

Купуваме земеделска земя /поземлени имоти/  ниви, посевни площи, лозя

в землището на село Добриново, община Карнобат,...

Купуваме земеделска земя /поземлени имоти/  ниви, посевни площи, лозя

в землището на село Драганци, община Карнобат,...

Купуваме земеделска земя /поземлени имоти/  ниви, посевни площи, лозя

в землището на село Драгово, община Карнобат,...

Pages

Йовита НИС ЕООД купува и / или продава земеделска земя в землищата на следните общини:

Земеделска земя в Ямбол, Бургас, Сливен, Хасково, Стара Загора