Община Кърджали

Каменни гъби край Бели пласт
Каменни гъби край Бели пласт
Купува земеделска земя в Люляково
Изглед от Перперикон към село Мургово
Изглед от Перперикон към село Мургово
Земеделска земя в Долна крепост
Купува ниви в Звиница

По-долу ще намерите полезна информация, необходима при сделки със земя в землищата на Община Кърджали.

Активни оферти към 25.06.2024 г.

Йовита НИС купува земеделски земи обработваеми и необработваеми ниви, лозя, пасища, ливади в землището на  Айрово, община Кърджали.

Йовита НИС купува земеделски земи обработваеми и необработваеми ниви, пасища, ливади в землището на село Багра , община Кърджали.

Йовита НИС купува земеделски земи обработваеми и необработваеми ниви, пасища, ливади в землището на село Бащино, община Кърджали. 

Село Бели пласт

Йовита НИС купува земеделски земи обработваеми и необработваеми ниви, пасища, ливади в землището на село Бели пласт, община Кърджали.

Йовита НИС купува земеделски земи обработваеми и необработваеми ниви, пасища, ливади в землището на село Бленика, община Кърджали.

 

Йовита НИС купува земеделски земи обработваеми и необработваеми ниви, пасища, ливади в землището на село Божак, община Кърджали.

 

 

Йовита НИС купува земеделски земи обработваеми и необработваеми ниви, пасища, ливади в землището на село Бойно, община Кърджали.

Йовита НИС купува земеделски земи обработваеми и необработваеми ниви, пасища, ливади в землището на село Болярци, община Кърджали.

Йовита НИС купува земеделски земи обработваеми и необработваеми ниви, пасища, ливади в землището на село Брош, община Кърджали.

За контакт и запитване...

Pages

Йовита НИС ЕООД купува и / или продава земеделска земя в землищата на следните общини:

Земеделска земя в Ямбол, Бургас, Сливен, Хасково, Стара Загора