Община Николаево

Николаево
Николаево
Община Николево
Николаево

   Полезна информация - по-долу ще намерите адреси и контакти на администрациите към които следва да се обърнете в процеса на подготовката на издаване на необходимите Ви документи при покупко-...

Активни оферти към 17.07.2024 г.

Йовита НИС - купува земеделска земя в землището на село Едрево, община Николаево, област Стара Загора.

ВАЖНО: Землището на...

Йовита НИС - купува земеделска земя в землището на село Елхово, община Николаево, област Стара Загора.

ВАЖНО: Землището на...

Община Николево

Йовита НИС - купува земеделска земя в землището на град Николаево, община Николаево, област Стара Загора.

 

Йовита НИС - купува земеделска земя в землището на село Нова махала, община Николаево, област Стара Загора.

ВАЖНО:...

Йовита НИС ЕООД купува и / или продава земеделска земя в землищата на следните общини:

Земеделска земя в Ямбол, Бургас, Сливен, Хасково, Стара Загора