Община Симеоновград

Продава земя в село Дряново община Симеоновград 165003
Купуваме земеделска земя в Калугерово
Купуваме земеделска земя в Пясъчево
Продава нива в село Дряново, община Симеоновград 181014

   Полезна информация - по-долу ще намерите адреси и контакти на администрациите към които следва да се обърнете в процеса на подготовката на издаване на необходимите Ви документи при покупко-...

Активни оферти към 16.04.2024 г.

Продава земя в село Дряново община Симеоновград 165003

Pродава земеделска земя - затревена нива в землището на село Дряново, община Симеоновград.

Нивата се намира в местността КАБАЮГ и е с площ 2,800дка.

За информация 0889254752,...

Площ: 2.80 дка

Продава земеделска земя - затревена нива в землището на село Дряново, община Симеоновград.

Нивата се намира в местността ГАБРАКА и е с площ 1,003дка.

За информация 0889254752,...

Площ: 1.00 дка
Продава нива в село Дряново, община Симеоновград 181014

Продава земеделска земя - нива в землището на село Дряново, община Симеоновград.

Нивата се намира в местността Калъчева кория и е с площ 3.656дка.

За информация 0889254752,...

Площ: 3.66 дка

Купуваме земеделска земя - ниви и лозя в землището на село Дряново, община Симеоновград, област Хасково.

Купуваме земеделска земя в Калугерово

Купуваме земеделска земя - ниви и лозя в село Калугерово, община Симеоновград, област Хасково.

Купуваме земеделска земя - ниви и лозя в землището на село Константиново, община Симеоновград, област Хасково.

Купуваме земеделска земя - ниви и лозя в землището на село Навъсен, община Симеоновград, област Хасково.

Pages

Йовита НИС ЕООД купува и / или продава земеделска земя в землищата на следните общини:

Земеделска земя в Ямбол, Бургас, Сливен, Хасково, Стара Загора