Община Велико Търново

Купува зеемделска земя в Русаля
Купува ниви в село Русаля

Активни оферти към 16.04.2024 г.

Купува ниви в село Русаля

Йовита НИС купува обработваеми ниви - земеделски земи в село Русаля, община Велико Търново

Купува зеемделска земя в Русаля

Йовита НИС купува ниви - обработваема земеделска земя в землището на село Русаля, община Велико Търново

Йовита НИС ЕООД купува и / или продава земеделска земя в землищата на следните общини:

Земеделска земя в Ямбол, Бургас, Сливен, Хасково, Стара Загора