Община Родопи, Пловдив

Активни оферти към 16.04.2024 г.

 

Купуваме земеделски земи - ниви в село Браниполе, община Родопи, област Пловдив.

 

Йовита НИС купува обработваеми и необработваеми земеделски земи в землището на село Брестник , община Родопи, област Пловдив.

Купуваме поземлени имоти - земеделска земя - в землището на село Брестовица, община Родопи, област Пловдив.

Купуваме поземлени имоти - земеделска земя - в землището на село Златитрап, община Родопи, област Пловдив.

Купуваме поземлени имоти - земеделска земя - в землището на село Кадиево, община Родопи, област Пловдив.

Купуваме поземлени имоти - земеделска земя - в землището на село Оризари, община Родопи, област Пловдив.

 

Купуваме овощни градини в землището на село Цалапица, община Родопи, област Пловдив.

...

 

Купуваме поземлени имоти - земеделска земя - в землището на село Цалапица, община Родопи, област...

Йовита НИС ЕООД купува и / или продава земеделска земя в землищата на следните общини:

Земеделска земя в Ямбол, Бургас, Сливен, Хасково, Стара Загора