Община Сухиндол

Горско Косово
Продава овощна градина в Сухиндол
Купува земеделска змея в Горско Косово

Активни оферти към 16.04.2024 г.

Продава овощна градина в Сухиндол

Продава се поземлен имот /земеделска земя/ с НТП овощна градина в землището на град Сухиндол.

Имотът е с площ 8.000 дка и се намира в местността Селце.

Номер на имот: 094020

...

Площ: 8.00 дка

Йовита НИС купува земеделска земя - обработваеми и необработваеми ниви, лозя, овощни градини, пасища, ливади в землището на село Бяла река, община Сухиндол.

Йовита НИС купува земеделска земя - обработваеми и необработваеми ниви, лозя, овощни градини, пасища, ливади в землището на село Горско Калугерово, община Сухиндол....

Горско Косово

Йовита НИС купува земеделска земя - обработваеми и необработваеми ниви, лозя, овощни градини, пасища, ливади в землището на село Горско Косово, община Сухиндол....

Йовита НИС купува земеделска земя - обработваеми и необработваеми ниви, лозя, овощни градини, пасища, ливади в землището на село Коевци, община Сухиндол.

Йовита НИС купува земеделска земя - обработваеми и необработваеми ниви, лозя, овощни градини, пасища, ливади в землището на село Красно градище, община Сухиндол....

Йовита НИС купува земеделска земя - обработваеми и необработваеми ниви, лозя, овощни градини, пасища, ливади в землищата на община Сухиндол:

село Бяла...

Йовита НИС купува земеделска земя - обработваеми и необработваеми ниви, лозя, овощни градини, пасища, ливади в землището на град Сухиндол, община Сухиндол....

Йовита НИС ЕООД купува и / или продава земеделска земя в землищата на следните общини:

Земеделска земя в Ямбол, Бургас, Сливен, Хасково, Стара Загора