Община Луковит

Активни оферти към 16.04.2024 г.

 

Купуваме поземлени имоти - земеделска земя -ниви, лозя, пасища, ливади в землището на село...

Йовита НИС ЕООД купува и / или продава земеделска земя в землищата на следните общини:

Земеделска земя в Ямбол, Бургас, Сливен, Хасково, Стара Загора