Община Болярово

Река Поповска
Изкупува земя в село Златиница, община Болярово, област Ямбол
Паметник на Стефан Караджа

   По-долу ще намерите адреси и контакти на администрациите към които следва да се обърнете в процеса на подготовката на издаване на необходимите Ви документи при покупко-продажба на земеделска...

Активни оферти към 22.05.2024 г.

Купуваме земеделска земя /поземлени имоти/ ниви и лозя в землището на  град Болярово, община Болярово, област Ямбол.

Купуваме земеделска земя /поземлени имоти/ ниви и лозя в землището на село Воден, община Болярово, област Ямбол.

На няколко километра източно от село Воден (общ....

Купуваме земеделска земя /поземлени имоти/  ниви и лозя в землището на  село Вълчи извор, община Болярово, област Ямбол.

Купуваме земеделска земя /поземлени имоти - ниви и лозя в землището на село Голямо крушево, община Болярово, област Ямбол.

Купуваме земеделска земя /поземлени имоти/  ниви и лозя в землището на  село Горска поляна, община Болярово, област Ямбол.

Купуваме земеделска земя /поземлени имоти/ ниви и лозя в землището на село Денница, община Болярово, област Ямбол.

Купуваме земеделска земя /поземлени имоти/ниви и лозя в землището на село Дъбово, община Болярово, област Ямбол.

Изкупува земя в село Златиница, община Болярово, област Ямбол

Купуваме земеделска земя /поземлени имоти/ ниви и лозя в землището на село Златиница, община Болярово, област Ямбол.

Купуваме земеделска земя /поземлени имоти/ ниви и лозя в землището на  село Иглика, община Болярово, област Ямбол.

Pages

Йовита НИС ЕООД купува и / или продава земеделска земя в землищата на следните общини:

Земеделска земя в Ямбол, Бургас, Сливен, Хасково, Стара Загора