Пасище

Купува земя в с. Горно Белево, община Братя Даскалови
Земеделска земя - град Кермен
Купува ниви в Синапово
Фирма купува земя в село Езеро
Купува земя във Владимирово, община Тополовград
Купуваме земеделски земи в село Коньово
Купува земеделски земи в село Езеро

Активни оферти към 16.04.2024 г.

Продава пасище в Голям дол

Продаваме поземлен имот с начин на трайно ползване ПАСИЩЕ С ХРАСТИ, 7-ма категория, в местността Церака, находящ се в землището на село Голям дол, община Братя...

Площ: 3.70 дка
Продава пасище в Паницово

Продавам земеделска земя с начин на трайно ползване - пасище, находяща се в землището на село Паницово, община Несебър.

Пасището се намира в местността Вършилото и е с площ 4.000дка.

...
Площ: 3.00 дка
Купува земеделска земя в Айтос

Купуваме земеделска земя /поземлени имоти/ ниви и лозя в землището на град Айтос, община Айтос, област Бургас.

Природна...

Купуваме земеделска земя /поземлени имоти/ ниви и лозя в землището на село Дрянковец, община Айтос, област Бургас.

Зетьово, община Айтос

Купуваме земеделска земя /поземлени имоти/ ниви и лозя в землището на село Зетьово, община Айтос, област Бургас.

Купуваме земеделска земя /поземлени имоти/ ниви и лозя в землището на село Караново, община Айтос, област Бургас.

Купуваме земеделска земя /поземлени имоти/  ниви и лозя в землището на село Лясково, община Айтос, област...

 

Купуваме земеделска земя /поземлени имоти/  ниви и лозя в землището на село Мъглен, община Айтос, област Бургас....

Купуваме земеделска земя /поземлени имоти/ ниви и лозя в землището на село Пещерско, община Айтос, област Бургас

 

Купуваме земеделска земя /поземлени имоти/ ниви и лозя в землището на село Поляново, община Айтос, област Бургас....

Pages

Йовита НИС ЕООД купува и / или продава земеделска земя в землищата на следните общини:

Земеделска земя в Ямбол, Бургас, Сливен, Хасково, Стара Загора