Приоритетно изкупуваме земя в Югоизточна и Централна южна България, както и в област Перник. Проявяваме интерес и към земя в Северна България. Моля, свържете се с нас за конкретно землище. Лесно може да откриете Вашето землище в Общини или Азбучен указател.

Купува земеделска земя

Купува земя в село Копринка, община Казанлък
Земя в Голямо Дряново, община Казанлък
Николаево
Купува земеделска земя в Айтос
Купува земеделска земя в Бели вир
Село Факия, община Средец
Изкупува земя в село Златиница, община Болярово, област Ямбол

Активни оферти към 21.02.2024 г.

Купува земеделска земя в Айтос

Купуваме земеделска земя /поземлени имоти/ ниви и лозя в землището на град Айтос, община Айтос, област Бургас.

Природна...

Купуваме земеделска земя /поземлени имоти/ ниви и лозя в землището на село Дрянковец, община Айтос, област Бургас.

Зетьово, община Айтос

Купуваме земеделска земя /поземлени имоти/ ниви и лозя в землището на село Зетьово, община Айтос, област Бургас.

Купуваме земеделска земя /поземлени имоти/ ниви и лозя в землището на село Карагеоргиево, община Айтос, област Бургас.

Купуваме земеделска земя /поземлени имоти/ ниви и лозя в землището на село Караново, община Айтос, област Бургас.

Купуваме земеделска земя /поземлени имоти/  ниви и лозя в землището на село Лясково, община Айтос, област...

Купуваме земеделска земя /поземлени имоти/ ниви и лозя в землището на Малка поляна, община Айтос, област Бургас.

 

Купуваме земеделска земя /поземлени имоти/  ниви и лозя в землището на село Мъглен, община Айтос, област Бургас....

Купуваме земеделска земя /поземлени имоти/ ниви и лозя в землището на село Пещерско, община Айтос, област Бургас

Купуваме земеделска земя /поземлени имоти/  ниви и лозя в землището на село Пирне, община Айтос, област...

Pages

Йовита НИС ЕООД купува и / или продава земеделска земя в землищата на следните общини:

Земеделска земя в Ямбол, Бургас, Сливен, Хасково, Стара Загора