Полезни връзки

Полезна информация за институциите, които трябва да посетите за да си набавите необходимите Ви документи, ако сте решили да продавате собствен или наследствен земеделски имот.

 

Областни и общински служби Земеделие

Служби по земеделие:

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СЛИВЕН

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЯМБОЛ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СТАРА ЗАГОРА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БУРГАС

 

Нотариуси Нова Загора, Сливен, Ямбол, Бургас, Хасково ...

Нотариуси:

Нова Загора Ямбол Тополовград Казанлък
Стара Загора Бургас Средец Момчилград
Сливен Хасково Чирпан Свиленград

 

Общински администрации:

Община Нова Загора - 

8900 Нова Загора, ул. „24-ти май” № 1, e-mail: obshtina@nova-zagora.org; тел: 0457/6 21 20 (21;22;23)

http://www.nova-zagora.org

 

Община Стара Загора -

бул. Цар Симеон Велики № 107

Телефон (042) 614 614 Факс (042) 25 91 32

Горещ телефон за сигнали (042) 614 613

Електронна поща mayor@starazagora.bg, sz@starazagora.bg

http://www.starazagora.bg/

 

Община Тополовград -

Тополовград, пл. "България" 1, 6560 Тел.: + 3594702140

http://www.topolovgrad.net/

 

Община Мъглиж -

Мъглиж 6180 пл. "Трети март" 32

тел. 04321 / 3301, 2318 факс 04321 / 2255

e-mail: ob_maglizh@mail.bg

http://www.maglizh.com/

 

Община Гурково -

Адрес: 6199, град Гурково бул. "Княз Александър Батенберг" 3

e-mail: gurkovo_obs@abv.bg

Телефони: кмет - 04331/2260 факс: 04331/2884

За предложения и препоръки: e-mail: gurkovo_obs@abv.bg

Секретар община: 04331/22-49

http://www.obshtina-gurkovo.com/

 

Община ТвърдицаОбщина Твърдица -

8890 Твърдица, пл. “Свобода” №1

Кмет: 0454/42220; 42311

Зам. кмет: 0454/42900

Зам. кмет: 0454/42310

Секретар: 0454/42221

Факс: 0454/ 44049

http://www.tvarditsa.org/

 

Община Средец -Община Средец

За контакти: Централа: (05551) 69-94 Факс: (05551) 77-25

e-mail: obshtinasredets@mail.bg

"Горещ телефон" - 77-09 за подаване на сигнали за корупция

sredets.bg

 

"Евро-Бизон" АД

с. Орлов дол, община Тополовград

euro-bison.eu

 

www.agriada.com - Агриада ЕООДАгриада ЕООД - купува земеделска земя в Стара Загора, Сливен, Ямбол, Хасково, Бургас, Пловдив

Йовита НИС ЕООД купува и / или продава земеделска земя в землищата на следните общини:

Земеделска земя в Ямбол, Бургас, Сливен, Хасково, Стара Загора