Община Пазарджик

Активни оферти към 22.05.2024 г.

Йовита НИС купува земеделски земи обработваеми и необработваеми ниви, лозя, овощни градини, пасища, ливади в землището на село Алеко Константиново, община Пазарджик...

Йовита НИС купува земеделска земя - обработваеми и необработваеми ниви, лозя, овощни градини, пасища, ливади в землището на село Априлци, община Пазарджик.

 

Йовита НИС купува земеделски земи обработваеми и необработваеми ниви, лозя, овощни градини, пасища, ливади в землището на село Братаница, община Пазарджик....

Йовита НИС купува земеделски земи обработваеми и необработваеми ниви, лозя, овощни градини, пасища, ливади в землището на село Величково, община Пазарджик.

Йовита НИС купува земеделски земи обработваеми и необработваеми ниви, лозя, овощни градини, пасища, ливади в землището на село Гелеменово, община Пазарджик.

Йовита НИС купува земеделски земи обработваеми и необработваеми ниви, лозя, овощни градини, пасища, ливади в землището на село Главиница, община Пазарджик.

Йовита НИС купува земеделска земя - обработваеми и необработваеми ниви, лозя, овощни градини, пасища, ливади в землището на село Говедаре, община Пазарджик.

Йовита НИС купува земеделска земя - обработваеми и необработваеми ниви, лозя, овощни градини, пасища, ливади в землището на село Дебръщица, община Пазарджик....

Йовита НИС купува земеделска земя - обработваеми и необработваеми ниви, лозя, овощни градини, пасища, ливади в землището на село Добровница, община Пазарджик....

Йовита НИС купува земеделска земя - обработваеми и необработваеми ниви, лозя, овощни градини, пасища, ливади в землището на село Драгор, община Пазарджик.

Pages

Йовита НИС ЕООД купува и / или продава земеделска земя в землищата на следните общини:

Земеделска земя в Ямбол, Бургас, Сливен, Хасково, Стара Загора