Община Кубрат

Активни оферти към 22.05.2024 г.

Купуваме поземлени имоти - земеделска земя - в землището на село Бисерци, община Кубрат, област Разград.

Йовита НИС ЕООД купува и / или продава земеделска земя в землищата на следните общини:

Земеделска земя в Ямбол, Бургас, Сливен, Хасково, Стара Загора