Община Стралджа

Община Стралджа
Купува земя в Саранско, община Стралджа
Купува земя във Войника, община Стралджа
Купува земя в Тамарино, община Стралджа

   Полезна информация - по-долу ще намерите адреси и контакти на администрациите към които следва да се обърнете в процеса на подготовката на издаване на необходимите Ви документи при покупко-...

Активни оферти към 25.06.2024 г.

 

Купуваме земеделска земя в землището на село Александрово, община Стралджа, област Ямбол.

Купуваме ЗЕМЕДЕЛСКА земя, ниви и лозя в землището на село Атолово, община Стралджа, област Ямбол.

 

Купуваме ЗЕМЕДЕЛСКА земя, ниви и лозя в землището на село Богорово, община Стралджа, област Ямбол.

 

 

Купуваме земеделски земи - ниви в землището на село Воденичане, община Стралджа, област Ямбол.

Купува земя във Войника, община Стралджа

Купуваме земеделски земи - ниви в землището на село Войника, община Стралджа, област Ямбол.

Купуваме земеделска земя в землището на село Джинот, община Стралджа, област Ямбол.

Купуваме земеделска земя в землището на село Зимница, община Стралджа, област Ямбол.

Купуваме земеделска земя в землището на село Иречеково, община Стралджа, област Ямбол.

Купуваме земеделска земя в землището на село Каменец, община Стралджа, област Ямбол.

Pages

Йовита НИС ЕООД купува и / или продава земеделска земя в землищата на следните общини:

Земеделска земя в Ямбол, Бургас, Сливен, Хасково, Стара Загора