Община Братя Даскалови

Купува земя в с. Голям дол, община Братя Даскалови
Купува земя в с. Горно Белево, община Братя Даскалови
Продава нива в Голям дол
Земеделски земи в село Братя Даскалови
Землище община Братя Даскалови

   Полезна информация - по-долу ще намерите адреси и контакти на администрациите към които следва да се обърнете в процеса на подготовката на издаване на необходимите Ви документи при покупко-...

Активни оферти към 25.06.2024 г.

Продава нива в Голям дол

Продавам земеделска земя с начин на трайно ползване - нива и находяща се в землището на село Голям дол, община Братя Даскалови.
Площта на имота е 6,000дка, 9-та категория. Намира се в...

Продава пасище в Голям дол

Продаваме поземлен имот с начин на трайно ползване ПАСИЩЕ С ХРАСТИ, 7-ма категория, в местността Церака, находящ се в землището на село Голям дол, община Братя...

Площ: 3.70 дка
Земеделски земи в село Братя Даскалови

Купуваме земеделска земя /поземлени имоти/ниви и лозя в землището на село Братя Даскалови, област Стара Загора.

Информация за село Братя Даскалови:...

Купуваме земеделска земя /поземлени имоти/ ниви и лозя в землището на село Верен, община Братя Даскалови, област Стара Загора.

Информация за село Верен...

Купува земя в с. Голям дол, община Братя Даскалови

Купуваме земеделски земи - ниви в землището на село Голям дол, община Братя Даскалови, област Стара Загора.

Информация за село Голям дол, община Братя...

Купува земя в с. Горно Белево, община Братя Даскалови

Купуваме земеделска земя /поземлени имоти/  ниви и лозя в землището на  село Горно белево, община Братя Даскалови, област Стара Загора.

...

Купуваме земеделска земя /поземлени имоти/ - ниви и лозя в землището на село Горно ново село, община Братя Даскалови, област Стара Загора.

Информация за...

Купуваме земеделска земя /поземлени имоти/ ниви и лозя в землището на село Гранит, община Братя Даскалови, област Стара Загора.

Информация за село...

Купуваме земеделска земя /поземлени имоти/ ниви и лозя в землището на село Долно ново село, община Братя Даскалови, област Стара Загора.

Информация за...

Pages

Йовита НИС ЕООД купува и / или продава земеделска земя в землищата на следните общини:

Земеделска земя в Ямбол, Бургас, Сливен, Хасково, Стара Загора