Община Елхово

Пчела, община Елхово
Изкупува земя в село Малък манастир, община Елхово
Кметство с. Мелница
Изкупува земя в село Изгрев, община Елхово

   По-долу ще намерите адреси и контакти на администрациите към които следва да се обърнете в процеса на подготовката на издаване на необходимите Ви документи при покупко-продажба на земеделска...

Активни оферти към 22.05.2024 г.

Купуваме земеделска земя /поземлени имоти - ниви, лозя, градини, посевни площи в землището на село Борисово, община Елхово, област Ямбол.

 

Купуваме земеделска земя /поземлени имоти/ниви, лозя, градини, посевни площив землището на село Бояново, община Елхово, област Ямбол.

 

Купуваме земеделски земи - ниви в землището на село Вълча поляна, община Елхово, област Ямбол.

Купуваме земеделски земи - ниви, изоставени ниви, пасища, ливади в землището на село Голям Дервент , община Елхово, област Ямбол.

Купуваме земеделска земя /поземлени имоти/ - ниви, лозя, градини, посевни площи в землището на село Гранитово, община Елхово, област Ямбол.

Купуваме земеделска земя /поземлени имоти/ ниви, лозя, градини, посевни площи в землището на село Добрич, община Елхово, област Ямбол.

Изкупува земя в град Елхово

Купуваме земеделска земя /поземлени имоти/ ниви, лозя, градини, посевни площи в землището на град Елхово, община Елхово, област Ямбол.

...

Купуваме земеделска земя /поземлени имоти/ - ниви, лозя, градини, посевни площи в землището на село Жребино, община Елхово, област Ямбол.

Изкупува земя в село Изгрев, община Елхово

Купуваме земеделска земя /поземлени имоти/ ниви, лозя, градини, посевни площи в землището на село Изгрев, община Елхово, област Ямбол.

Pages

Йовита НИС ЕООД купува и / или продава земеделска земя в землищата на следните общини:

Земеделска земя в Ямбол, Бургас, Сливен, Хасково, Стара Загора