Община Марица

Активни оферти към 22.05.2024 г.

 

Купуваме земеделски земи - ниви в село Бенковски, община Марица, област Пловдив.

Купуваме земеделски земи - ниви в землището на село Войсил, община Марица, област Пловдив.

Купуваме поземлени имоти - земеделска земя - в землището на село Желязно, община Марица, област Пловдив.

Купуваме поземлени имоти - земеделска земя - в землището на село Костиево, община Марица, област Пловдив.

Йовита НИС ЕООД купува и / или продава земеделска земя в землищата на следните общини:

Земеделска земя в Ямбол, Бургас, Сливен, Хасково, Стара Загора