Община Момчилград

скални ниши
Купува земеделска земя в Неофит Бозвелиево
Крепостта “Асара” край рудник Звездел
вкаменената гора
Купува земеделска земя в Момчилград

Необходимите за покупко-продажба на земеделска земя документи се издават от следните служби:

Активни оферти към 22.05.2024 г.

Йовита НИС купува земеделски земи -ниви, лозя, пасища, ливади в землището на село Ауста, община Момчилград, област Кърджали.

Йовита НИС купува земеделски земи -ниви, лозя, пасища, ливади в землището на село Багрянка, община Момчилград, област Кърджали.

Йовита НИС купува земеделски земи -ниви, лозя, пасища, ливади в землището на село Балабаново, община Момчилград, област Кърджали.

Йовита НИС купува земеделски земи -ниви, лозя, пасища, ливади в землището на село Биволяне, община Момчилград, област Кърджали.

...

Йовита НИС купува земеделски земи -ниви, лозя, пасища, ливади в землището на село Врело, община Момчилград, област Кърджали.

Шарпаната край село Врело...

Йовита НИС купува земеделски земи -ниви, лозя, пасища, ливади в землището на село Върхари, община Момчилград, област Кърджали.

Йовита НИС купува земеделски земи -ниви, лозя, пасища, ливади в землището на село Горско Дюлево, община Момчилград, област Кърджали.

Йовита НИС купува земеделски земи -ниви, лозя, пасища, ливади в землището на село Груево, община Момчилград, област Кърджали.

Йовита НИС купува земеделски земи -ниви, лозя, пасища, ливади в землището на село Гургулица, община Момчилград, област Кърджали.

Pages

Йовита НИС ЕООД купува и / или продава земеделска земя в землищата на следните общини:

Земеделска земя в Ямбол, Бургас, Сливен, Хасково, Стара Загора