Общини

Йовита НИС ЕООД купува и / или продава земеделска земя в землищата на следните общини:

(Приоритетно изкупуваме земя в Югоизточна и Централна южна България, но проявяваме интерес и към земя в Северна България. Моля, свържете се с нас за конкретно землище, дори и да не откривате общината в списъка по-долу.)

Земеделска земя в Ямбол, Бургас, Сливен, Хасково, Стара Загора