Община Павел Баня

Земеделски земи в с. Манолово, община Павел баня
Село Турия, община Павел Баня - родната къща на Чудомир
Изкупуваме земя в с. Тъжа, община Павел баня
Купува земя в землището на град Павел Баня
Купува земя в с. Долно Сахране, община Павел баня
Земеделски земи в с. Габарево, община Павел баня

   Полезна информация - по-долу ще намерите адреси и контакти на администрациите към които следва да се обърнете в процеса на подготовката на издаване на необходимите Ви документи при покупко-...

Активни оферти към 16.04.2024 г.

Йовита НИС - купува земеделска земя в землището на село Александрово, община Павел Баня, област Стара Загора.

Йовита НИС - купува земеделска земя в землището на село Асен, община Павел Баня, област Стара Загора.

 

Йовита НИС - купува земеделска земя в землището на село Виден, община Павел Баня, област Стара Загора.

Земеделски земи в с. Габарево, община Павел баня

Купуваме земеделски земи – ниви в землището на село Габарево, община Павел баня, област Стара Загора.

Купуваме земеделски земи ниви в землището на село Горно Сахране, община Павел баня, област Стара Загора.

Купува земя в с. Долно Сахране, община Павел баня

Йовита НИС - купува земеделска земя в землището на село Долно Сахране, община Павел Баня, област Стара Загора.

Земеделски земи в с. Манолово, община Павел баня

Йовита НИС - купува земеделска земя в землището на село Манолово, община Павел Баня, област Стара Загора.

Йовита НИС - купува земеделска земя в землището на село Осетеново, община Павел Баня, област Стара Загора.

Купува земя в землището на град Павел Баня

Йовита НИС - купува земеделска земя в землището на град Павел Баня, област Стара Загора.

ВАЖНО: Землището на град Павел...

Pages

Йовита НИС ЕООД купува и / или продава земеделска земя в землищата на следните общини:

Земеделска земя в Ямбол, Бургас, Сливен, Хасково, Стара Загора