Община Елена

Полезна информация необходима при сделки със земеделска земя в землищата на община Елена

Активни оферти към 17.07.2024 г.

Купуваме земеделски земи - обработваеми и необработваеми, цели имоти и в идеални части в землището на град Елена, както и в землищата на общината, а също така и в землищата на община...

Купуваме земеделска земя в село Иванивановци, както и във всички останали землища на община Елена.

Йовита НИС ЕООД купува и / или продава земеделска земя в землищата на следните общини:

Земеделска земя в Ямбол, Бургас, Сливен, Хасково, Стара Загора