Община Опан

Купува земя - ниви в село Бяло поле, община Опан
Бяло поле, община Опан
Купува земя в село Бащино, община Опан

   Полезна информация - по-долу ще намерите адреси и контакти на администрациите към които следва да се обърнете в...

Активни оферти към 16.04.2024 г.

Купува земя в село Бащино, община Опан

 

Купуваме земеделски земи - ниви в село Бащино, община Опан, област Стара Загора.

Купуваме земеделски земи - ниви в село Бял извор, община Опан, област Стара Загора.

Купува земя - ниви в село Бяло поле, община Опан

Купуваме земеделски имоти - земя  в село Бяло поле, община Опан, област Стара Загора.

Купуваме земеделски земи - ниви в село Васил Левски, община Опан, област Стара Загора.

Купуваме земеделски имоти - земя в село Венец, община Опан, област Стара Загора.

Купуваме земеделски земи в село Княжевско, община Опан, област Стара Загора.

Купуваме земеделски земи - ниви в село Кравино, община Опан, област Стара Загора.

за контакт:...

Купуваме земеделски земи - ниви в село Опан, община Опан, област Стара Загора.

Купуваме земеделски земи - ниви в село Пъстрен, община Опан, област Стара Загора.

за контакт:...

Pages

Йовита НИС ЕООД купува и / или продава земеделска земя в землищата на следните общини:

Земеделска земя в Ямбол, Бургас, Сливен, Хасково, Стара Загора