Община Черноочене

Купува земеделска земя в село Водач
купува земеделска земя в Дядовско
Купува земеделска земя в Йончово
село Бърза река
Купува земеделска земя в Лясково, Черноочене
Купува земеделска земя в Лясково, Черноочене

Службите, към които следва да се обърнете за изготвяне на документите, необходими при покупко-продажба на земеделска земя в землищата на община Черноочене.

Активни оферти към 21.02.2024 г.

Мост край село Бакалите

Йовита НИС купува земеделска земя - обработваеми и необработваеми ниви, лозя, овощни градини, пасища, ливади в землището на село Бакалите, община Черноочене....

Йовита НИС купува земеделска земя - обработваеми и необработваеми ниви, лозя, овощни градини, пасища, ливади в землището на село Бедрово, община Черноочене.

Купува земеделска земя в село Безводно

Йовита НИС купува земеделска земя - обработваеми и необработваеми ниви, лозя, овощни градини, пасища, ливади в землището на село Безводно, община Черноочене....

Купува земеделска земя в Бели вир

Йовита НИС купува земеделска земя - обработваеми и необработваеми ниви, лозя, овощни градини, пасища, ливади в землището на село Бели вир, община Черноочене....

Йовита НИС купува земеделска земя - обработваеми и необработваеми ниви, пасища и ливади в землището на село Беснурка, община Черноочене.

Купува земеделска земя в село Божурци

Йовита НИС купува земеделска земя - обработваеми и необработваеми ниви, лозя, овощни градини, пасища, ливади в землището на село Божурци, община Черноочене.

Йовита НИС купува земеделска земя - обработваеми и необработваеми ниви, лозя, овощни градини, пасища, ливади в землището на село Боровско, община Черноочене....

Йовита НИС купува земеделска земя - обработваеми и необработваеми ниви, лозя, овощни градини, пасища, ливади в землището на село Босилица, община Черноочене....

Йовита НИС купува земеделска земя - обработваеми и необработваеми ниви, лозя, овощни градини, пасища, ливади в землището на село Бостанци, община Черноочене....

Pages

Йовита НИС ЕООД купува и / или продава земеделска земя в землищата на следните общини:

Земеделска земя в Ямбол, Бургас, Сливен, Хасково, Стара Загора