Община Берковица

При сделки с имоти / земеделска земя в землищата на общините Берковица и Вършец за Вас ще е полезна следната информация / контакти:

Активни оферти към 16.04.2024 г.

Купува земеделска земя в Берковица.

Йовита НИС КУПУВА земеделска земя - ниви, лозя и ливади в землището на град Берковица, както и във всички землища на община Берковица.

Йовита НИС ЕООД купува земеделска земя - ниви, лозя, пасища, ливади в землището на село Бистрилица и във всички землища на община Берковица, както и на община Вършец...

Йовита НИС ЕООД купува и / или продава земеделска земя в землищата на следните общини:

Земеделска земя в Ямбол, Бургас, Сливен, Хасково, Стара Загора