Община Раднево

Купува земя - ниви в село Любеново, Раднево
Купува ниви в Даскал Атанасово
Купува земя - ниви в село Маца, Раднево
Ниви в село Полски градец, Раднево
Сърнево, община Раднево
Фирма изкупува земя в Ковачево, Търговище, Маца, Овчи Кладенец
Купува земя - ниви в Трояново, Раднево

      Полезна информация - по-долу ще намерите адреси и контакти на администрациите към които следва да се обърнете в процеса на подготовката на издаване на необходимите Ви документи при ...

Активни оферти към 21.02.2024 г.

 

Купуваме земеделски земи - ниви и др, в землището на село Бели бряг, община Раднево, област Стара Загора.

 

Купуваме земеделски земи ниви в землището на село Боздуганово, община Раднево, област Стара Загора.

...

Купуваме земеделска земя - ниви в село Българене, община Раднево, област Стара Загора.

Купува ниви в Даскал Атанасово

Купуваме земеделски земи в землището на село Даскал Атанасово, община Раднево, област Стара Загора.

...

Купува ниви в село Диня

Купуваме земеделски земи - ниви в землището на село Диня, община Раднево, област Стара Загора.

 

...

Купуваме земеделска земя - ниви в село Землен, община Раднево, област Стара Загора.

Купуваме земеделски земи - ниви в село Знаменосец, община Раднево, област Стара Загора.

Купуваме земеделски земи - ниви в землището на квартал Гипсово, Раднево, община Раднево, област Стара Загора.

Купуваме земеделски земи  ниви, в село Ковач, община Раднево, област Стара Загора.

Pages

Йовита НИС ЕООД купува и / или продава земеделска земя в землищата на следните общини:

Земеделска земя в Ямбол, Бургас, Сливен, Хасково, Стара Загора