Община Гълъбово

Купуваме земеделски земи в село Искрица, община Гълъбово
Купува земя - ниви в село Помощник, общ.Гълъбово
Земя село Помощник, общ.Гълъбово
Изкупуваме земя в село Мъдрец
Купува земя в село Медникарово
Село Помощник, общ.Гълъбово

   По-долу ще намерите адреси и контакти на администрациите към които следва да се обърнете в процеса на подготовката на издаване на необходимите Ви документи при покупко-продажба на земеделска...

Активни оферти към 16.04.2024 г.

продава нива в помощник

Йовита НИС продава земеделска земя с начин на трайно ползване - изоставена нива, находяща се в землището на село Помощник, община Гълъбово, област Стара Загора.

Имотът е с площ 3,783дка и...

Площ: 3.78 дка

Йовита НИС продава земеделска земя с начин на трайно ползване - изоставена нива, находяща се в землището на село Помощник, община Гълъбово, област Стара Загора.

Имотът е с площ 3,783дка и...

Площ: 3.78 дка

Купуваме земеделска земя /поземлени имоти ниви, лозя, градини, посевни площи в землището на село Априлово, община Гълъбово, област Стара Загора.

Купуваме земеделска земя /поземлени имоти/ ниви, лозя, градини, посевни площи в землището на село Великово, община Гълъбово, област Стара Загора.

Село...

Земеделски земи в землището на село Главан, община Гълъбово

Купуваме земеделска земя /поземлени имоти/ ниви, лозя, градини, посевни площи в землището на село Главан, община Гълъбово, област Стара Загора.

Главан е...

Купуваме земеделска земя /поземлени имоти/ ниви, лозя, градини, посевни площи в землището на град Гълъбово, община Гълъбово, област Стара Загора.

...

Купуваме земеделски земи - ниви в землището на село Искрица

Купуваме земеделска земя /поземлени имоти/ ниви, лозя, градини, посевни площи в землището на село Искрица, община Гълъбово, област Стара Загора.

...
Купува земя в село Медникарово

Купуваме земеделска земя /поземлени имоти/ ниви, лозя, градини, посевни площи в землището на село Медникарово, община Гълъбово, област Стара Загора.

...

Купуваме земеделска земя /поземлени имоти/ ниви, лозя, градини, посевни площи в землището на село Мусачево, община Гълъбово, област Стара Загора.

Pages

Йовита НИС ЕООД купува и / или продава земеделска земя в землищата на следните общини:

Земеделска земя в Ямбол, Бургас, Сливен, Хасково, Стара Загора