Община Твърдица

Купуваме земеделски земи в село Сборище, община Твърдица
Овощна градина или нива в село Сборище, община Твърдица
Купуваме земеделски земи в село Червенаково, община Твърдица
Купуваме земеделски земи в Шивачево, община Твърдица

   Полезна информация - по-долу ще намерите адреси и контакти на администрациите към които следва да се обърнете в процеса на подготовката на издаване на необходимите Ви документи при покупко-...

Активни оферти към 16.04.2024 г.

 

Купуваме земеделски земи /имоти/ - ниви, лозя, градини в землището на село Близнец, община Твърдица, област Сливен.

Купуваме земеделска земя в землището на село Боров дол, община Твърдица, област Сливен.

Купуваме земеделска земя в землището на село Бяла паланка, община Твърдица, област Сливен.

Купуваме земеделска земя в землището на село Жълт бряг, община Твърдица, област Сливен.

Купуваме земеделска земя в землището на село Оризари, община Твърдица, област Сливен.

Купуваме земеделски земи в село Сборище, община Твърдица

 

Купуваме поземлени имоти - ниви, лозя, градини в землището на село Сборище, община Твърдица, област Сливен.

 

За контакти:

Офис ...

 

Купуваме земеделски звеми - ниви в землището на село Сърцево, община Твърдица, област Сливен.

 

За контакти:

Офис Стара Загора...

Pages

Йовита НИС ЕООД купува и / или продава земеделска земя в землищата на следните общини:

Земеделска земя в Ямбол, Бургас, Сливен, Хасково, Стара Загора