Други оферти "Продава земя в община Нова Загора"

Град Нова Загора
Купуваме земеделски земи в село Коньово
Продава дворно място в Питово
Земеделски земи в село Радецки

Продава ливада 027022 в Любенец

Статус на обявата към 22.05.2024: 
Активна

ПРОДАВА земеделска земя с начин на трайно ползване - ливада, находяща се в землището на село Любенец, община Нова Загора.

Нивата се намира в местността ДИВИДЖИЯТА и е с площ 3000 кв.м.

За информация 0888291185 Йоргова

Землище - Любенец

Номер на имот - 027022

Площ - 3,000 дка

Местност - ДИВИДЖИЯТА

НТП - ливада

 

Номер: 

027022

Площ: 

3.00
дка

Този земеделски имот / тази оферта / можете да намерите в следните категории:

Община: 

Землище: 

ЕКАТТЕ: 

44505

Карта на землището / имота

Община Нова Загора - полезна информация

   Полезна информация - по-долу ще намерите адреси и контакти на администрациите към които следва да се обърнете в процеса на подготовката на издаване на необходимите Ви документи при покупко-продажба на земеделска земя.

   Ние от "Йовита НИС ЕООД" можем да Ви предложим съдействие при набавянето на необходимите документи.

За информация и контакти с 

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

гр. Нова Загора, ул. "24-ти май" No 1,
ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИТЕ
8.00  - 17.00 часа
КАСА - 8.00 - 16.00 часа
Отдел МДТ  0457 - 6-21-41 вътр. 390

За да получите данъчната си оценка е необходимо  да нямате данъчни задължения към Община Нова Загора.

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ НОВА ЗАГОРА

Общинска служба по земеделие Нова Загора

Началник Милен Користилов

Адрес и телефони за контакти:

гр. Нова Загора, ул. „Петко Енев” № 50 ет.2

/бившата сграда на Община Нова Загора/

тел. 045 762 136

E-mail: oszg-novazagora@mbox.contact.bg

Работно време на администрацията

От 9.00 ч. – 12.00 ч.

От 12.30 ч. – 17.30 ч.

Работно време на административното звено

От 9.00 ч. – 17.30 ч.

ВАЖНО: Землище град Нова Загора е с прекратена поддръжка от ОСЗ и скици се издават от АГКК /Агенция по геодезия, картография и кадастър/ гр. Сливен!

Йовита НИС ЕООД купува и / или продава земеделска земя в землищата на следните общини:

Земеделска земя в Ямбол, Бургас, Сливен, Хасково, Стара Загора