Всички оферти "Наем земя в община Сливен"

Даваме ПОД НАЕМ поземлен имот с НТП полска култура в землището на село Струпец,община Сливен.

Имотът е с площ 6 декара и...

Площ: 6.00 дка
Земеделска земя в Ямбол, Бургас, Сливен, Хасково, Стара Загора