Земеделска земя в Ямбол, Бургас, Сливен, Хасково, Стара Загора

Продава

Край река Съзлийка, в близост до регулация
В местността Берекет могила
продава нива в средец 034128
Продава нива в Стара Загора
продава нива в куртово конаре
Продава нива в Струпец
Продава лозе в Смирненци 006005

Активни оферти към 18.12.2017 г.

продава нива в средец 034128
Землище - Средец
Номер на имот - 034128
Площ - 5,301дка
Местност - Баев бент
НТП - нива
Категория - 3 и 9
Цена - 3000 лв/дка
Обработваема
Площ: 5.30 дка
Продава нива в Стара Загора
Продавам земеделска земя - нива в близост до регулацията на Стара Загора.
Нивата се намира между жп линията София - Бургас, кв. Кольо Ганчев и околовръстното шосе и има изключително лесен достъп.
Имотът се намира в местността Берекет могила и е с площ 1.750 дка.
Разположението на имота позволява той да бъде ограден и да се обособи зеленчукова или овощна градина, както и да се разположи пчелин и постройка за отдих.
Площ: 1.75 дка
Продава нива във Воденци 011001
Землище - Воденци
Номер на имот - 011001
Площ - 11,692дка
Местност - Кумлука
НТП - нива
Продава лозе в село Силен
Землище - Силен
Номер на имот - 002012
Площ - 0,220дка
Местност - Лозята
НТП - лозе
Категория - 4
Продава нива в Маджари
Продаваме земеделска земя с начин на трайно ползване - нива, находяща се в землището на село Маджари, община Стамболово.
Нивата се намира в местността Акбузалък и е сплощ 4,099дка.
За информация 0889254752, 0876487474 Добрева
Продава  празно дворно място с площ 1500кв.м. в село Драгана, община Угърчин, област Ловеч.
Намира се близо до река Каменица.
За контакт: 0888291185
Площ: 1500.00 кв.м.
Продава нива в Караджалово
Землище - Караджалово
Номер на имот - 048023
Площ - 3,496дка
Местност - Мандрата
НТП - нива
Категория - 4
Площ: 3.50 дка
Продава дава под наем ливада в Еленово
Землище - Еленово, община Нова Загора
Номер на имот - 212006
Площ - 5,000дка
Местност - ХАДЖИДЕРЕ
НТП - ливада
Площ: 5.00 дка
Продава или дава под наем ливада в Еленово
Землище - Еленово, община Нова Загора
Номер на имот - 083006
Площ - 2,000дка
Местност - АРАБОЗАЛЪК
НТП - ливада
Категория - 4
Площ: 2.00 дка
Продава земеделска земя с начин на трайно ползване - ливада, находяща се в землището на село Бистрилца, община Берковица, област Монтана.
Нивата се намира в местността Лещака и е с площ 1,800дка.
За информация 0889254752, 0876487474 Добрева Площ: 1.80 дка

Pages

Йовита НИС ЕООД купува и / или продава земеделска земя в землищата на следните общини: