Земеделска земя в Ямбол, Бургас, Сливен, Хасково, Стара Загора

Наем

Активни оферти към 18.12.2017 г.

Даваме ПОД НАЕМ поземлен имот с НТП полска култура в землището на село Струпец, община Сливен.
Имотът е с площ 5.850 декара и се намира в местността ЧАЛТАКЛЯ.
Площ: 5.85 дка
 
Давам под наем нива с площ 6.200 декара,
9-та категория, в местността "БОРУМА",
в землището на село Карловско, община Ивайловград.
 
За информация 0889254752, 0876487474 и 042605591 - Добрева
 
 
Площ: 6.20 дка
Йовита НИС дава под наем нива в село Люляк, община Стара Загора.
Имотът е с площ 2.380 декара, 9-та категория.
Намира се в местността Гьоля.
Площ: 2.38 дка
Йовита НИС дава под наем нива в село Люляк, община Стара Загора.
Имотът е с площ 2.770 декара, 9-та категория.
Намира се в местността Ръта.
Площ: 2.77 дка
Даваме под наем пасище, находящо се в землището на село Радойново, община Средец.
Имотът се намира в местността ЛОЗЯТА и е с площ 6.300 декара.
Площ: 6.30 дка
Даваме под наем ливада находяща се в землището на село Еленово, община Нова Загора.
Ливадата се намира в местността ХАДЖИДЕРЕ и е с площ 5.000 декара.
Площ: 5.00 дка
Даваме ПОД НАЕМ поземлен имот с НТП полска култура в землището на село Струпец,община Сливен.
Имотът е с площ 6 декара и се намира в местността ЕВРЕНДЕЛИКА.
Площ: 6.00 дка
Давам под наем нива с площ 6.200 декара,
9-та категория,в местността БОРУМА ,
в землището на село Карловско, община Ивайловград.
 
За информация 0889254752, 0876487474 и 042605591 - Добрева
Точното местонахождение е отразено на картата.
 
Давам под наем ЛИВАДА с площ 2 декара, находяща се в землището на село Еленово, община Нова Загора.
Ливадата се намира  в местността АРАБОЗАЛЪК и е в непосредствена близот до водохранилище / язовир.
За контакт 0889254752 - 0876487474 -- Татяна Добрева
Площ: 2.00 дка
Даваме под наем земеделски имот - нива находяща се в землището на село Дълбоки, общ. Стара Загора.
Имотът е с площ 2дка, 10-та категория и се намира в местността Деньо Славовата нива.
Площ: 2.00 дка

Pages

Йовита НИС ЕООД купува и / или продава земеделска земя в землищата на следните общини: