Земеделска земя в Ямбол, Бургас, Сливен, Хасково, Стара Загора

Нова Загора

Продава дава под наем ливада в Еленово
Купува земеделски земи в село Любенова махала
Купува земеделски земи-ниви и лозя в село Стоил войвода
Купуваме ниви, лозя, градини в село Дядово
Земеделски земи в село Радецки
Купува земеделски земи в село Пет могили

Активни оферти към 19.08.2017 г.

Продава дава под наем ливада в Еленово
Землище - Еленово, община Нова Загора
Номер на имот - 212006
Площ - 5,000дка
Местност - ХАДЖИДЕРЕ
НТП - ливада
Площ: 5.00 дка
Продава или дава под наем ливада в Еленово
Землище - Еленово, община Нова Загора
Номер на имот - 083006
Площ - 2,000дка
Местност - АРАБОЗАЛЪК
НТП - ливада
Категория - 4
Площ: 2.00 дка
Продава нива в Стоил войвода
Продава земеделска земя с начин на трайно ползване НИВА, находяща се в землището на село Стоил войвода, община Нова Загора.
Имотът е с площ 23,000дка и се намира в местността Урумов герен.
Районът около село Стоил войвода екологичен и без замърсители. Площ: 23.00 дка
Даваме под наем ливада находяща се в землището на село Еленово, община Нова Загора.
Ливадата се намира в местността ХАДЖИДЕРЕ и е с площ 5.000 декара.
Площ: 5.00 дка
Давам под наем ЛИВАДА с площ 2 декара, находяща се в землището на село Еленово, община Нова Загора.
Ливадата се намира  в местността АРАБОЗАЛЪК и е в непосредствена близот до водохранилище / язовир.
За контакт 0889254752 - 0876487474 -- Татяна Добрева
Площ: 2.00 дка
Давам под наем лозе с площ 2 декара, находящо се в землището на село Брястово, община Нова Загора.
Лозето е в местността Кър бахча.
За контакт 0889254752 - 0876487474 -- Татяна Добрева
Площ: 2.00 дка
Купувам стари лозови насаждения в землището на село Караново, община Нова Загора
Купуваме стари и изоставени лозя в
землището на село Брястово, община Нова Загора.
ПРОДАВА или отдава под наем земеделска земя с начин на трайно ползване - ЛИВАДА, 4-та категория, в землището на село Еленово, община Нова Загора.
Имотът е с площ 2,000дка и се намира в местността АРАБОЗАЛЪК.
За информация 0889254752, 0876487474 Добрева
   Полезна информация - по-долу ще намерите адреси и контакти на администрациите към които следва да се обърнете в процеса на подготовката на издаване на необходимите Ви документи при покупко-продажба на земеделска земя.

Pages