Земеделска земя в Ямбол, Бургас, Сливен, Хасково, Стара Загора

Николаево

   Полезна информация - по-долу ще намерите адреси и контакти на администрациите към които следва да се обърнете в процеса на подготовката на издаване на необходимите Ви документи при покупко-продажба на земеделска земя в землищата на община Николаево.

Активни оферти към 16.01.2018 г.

Йовита НИС - купува земеделска земя в землището на град Николаево, община Николаево, област Стара Загора.
ВАЖНО: Землището на град Николаево е с прекратена поддръжка от ОСЗ и скици се издават от АГКК гр Стара Загора.
Йовита НИС - купува земеделска земя в землището на село Едрево, община Николаево, област Стара Загора.
ВАЖНО: Землището на село Едрево, община Николаево е с прекратена поддръжка от ОСЗ и скици се издават от АГКК гр Стара Загора.
Йовита НИС - купува земеделска земя в землището на село Елхово, община Николаево, област Стара Загора.
ВАЖНО: Землището на село Елхово, община Николаево е с прекратена поддръжка от ОСЗ и скици се издават от АГКК гр Стара Загора.
Йовита НИС - купува земеделска земя в землището на село Нова махала, община Николаево, област Стара Загора.
ВАЖНО: Землището на село Нова махала, община Николаево е с прекратена поддръжка от ОСЗ и скици се издават от АГКК гр Стара Загора.

Йовита НИС ЕООД купува и / или продава земеделска земя в землищата на следните общини: