Община Харманли - полезна информация

   Полезна информация - по-долу ще намерите адреси и контакти на администрациите към които следва да се обърнете в процеса на подготовката на издаване на необходимите Ви документи при покупко-продажба на земеделска земя в землищата на община Харманли.

   Ние от "Йовита НИС ЕООД" можем да Ви предложим съдействие при набавянето на необходимите документи.

За връзка с Общинска Администрация

Харманли:

Площад "Възраждане" 1

град Харманли

обл. Хасковска

п.к. 6450

тел. 0373 82727

факс 0373 82525

email: obshtina@harmanli.bg

 

Работно време:

Понеделник - Петък 8:00ч - 17:00ч

Почивка 12:00ч - 13:00ч

Общинска служба по земеделие гр. Харманли

Адрес:6540 гр. Харманли

бул. "България" 4

тел.: 0373/822-81

e-mail: oszg_harmanli@abv.bg

 

офис Маджарово

Адрес: 6480 Маджарово

ул. Петър Ангелов 1,ет.2

тел.: 03720/502 факс:03720/260

e-mail:oszg_madjarovo@abv.bg

Община Харманли е разположена в централната част на Хасковска област, като на запад граничи с общините Хасково и Стамболово, на север с община Симеоновград, Тополовград и община Гълъбово /административна единица в рамките на област Стара Загора/, на изток с общините Любимец и Свиленград и на север с община Маджарово.

Като част от структурата на област Хасково, община Харманли се намира в района за трансгранично сътрудничество с Турция и Гърция.

 

Районен съд Харманли обслужва следните общини и населени места:

ОБЩИНА Харманли:

гр.Харманли, села: Бисер, Богомил, Болярски извор, Браница, Българин, Върбово, Доситеево, Дрипчево, Иваново, Коларово, Лешниково, Надежден, Овчарово, Орешец, Остър камък, Поляново, Преславец, Рогозиново, Смирненци, Черепово, Черна могила, Шишманово, Изворово, Славяново.

ОБЩИНА Симеоновград:

гр. Симеоновград – села: Дряново, Калугерово, Константиново, Навъсен, Пясъчево, Свирково, Троян, Тянево;

ОБЩИНА Маджарово:

гр. Маджарово,села: Бориславци, Брусевци, Габерово, Голяма долина, Горни Главанак, Горно поле, Долни Главанак, Долно Съдиево, Ефрем, Златоустово, Малки Воден, Малко Брягово, Малко Попово, Румелия, Ръженово, Селска поляна, Сеноклас, Тополово; Заличени селища: Костово, Кочаш, Черешак, Ставри Димитрово.

Йовита НИС ЕООД купува и / или продава земеделска земя в землищата на следните общини:

Земеделска земя в Ямбол, Бургас, Сливен, Хасково, Стара Загора