Земеделска земя в Ямбол, Бургас, Сливен, Хасково, Стара Загора

Стара Загора - /област/ средно рентно плащане 2012-2013

Справка за размера на определеното средно годишно рентно плащане за стопанската 2012/2013 г. за землищата от общините на територията на област Стара Загора, регламентирано в §2е от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ

№ по ред

община

землище

средно годишно рентно плащане за 2012/2013 г. лв./дка

едногодишни полски култури

лозя

овощни градини

индустриални култури

пасища, мери

1

Стара Загора

с.Арнаутито

31,88

 

 

 

 

2

Стара Загора

с.Бенковски

29,75

 

 

 

 

3

Стара Загора

с.Богомилово

33,15

 

 

 

 

4

Стара Загора

с.Борово

29,75

 

 

 

 

5

Стара Загора

с.Борилово

 

 

 

 

 

6

Стара Загора

с.Братя Кунчеви

38,25

38,25

 

 

 

7

Стара Загора

с.Бъдеще

34,00

 

20,00

 

 

8

Стара Загора

с.Воденичарово

31,88

 

 

 

 

9

Стара Загора

с.Горно Ботево

31,88

22,91

 

 

 

10

Стара Загора

с.Дълбоки

29,01

38,25

29,75

23,38

 

11

Стара Загора

с.Еленино

29,75

 

 

 

 

12

Стара Загора

с.Елхово

42,50

42,50

 

 

 

13

Стара Загора

с.Загоре

29,75

 

 

 

 

14

Стара Загора

с.Змейово

29,75

51,00

70,00

 

 

15

Стара Загора

с.Казанка

 

 

 

 

 

16

Стара Загора

с.Калитиново

29,75

 

 

 

 

17

Стара Загора

с.Калояновец

27,63

 

 

 

 

18

Стара Загора

с.Колена

29,01

 

29,75

15,00

 

19

Стара Загора

с.Козаревец

29,75

 

 

 

 

20

Стара Загора

с.Кирилово

34,00

34,00

34,00

 

 

21

Стара Загора

с.Ловец

29,75

 

 

 

 

22

Стара Загора

с.Лозен

21,25

 

 

21,25

 

23

Стара Загора

с.Люляк

 

 

 

 

 

24

Стара Загора

с.Лясково

27,63

 

27,63

 

 

25

Стара Загора

с.Маджерито

29,75

 

 

 

 

26

Стара Загора

с.Малка Верея

46,75

 

25,00

 

 

27

Стара Загора

с.Малко Кадиево

42,50

 

 

 

 

28

Стара Загора

с.Могила

42,50

 

 

 

 

29

Стара Загора

с.Михайлово

31,88

 

 

 

 

30

Стара Загора

с.Ново село

 

 

 

 

 

31

Стара Загора

с.Остра могила

7,00

 

 

 

 

32

Стара Загора

с.Оряховица

45,26

45,26

45,26

 

 

33

Стара Загора

с.Памукчии

31,88

 

 

 

 

34

Стара Загора

с.Подслон

17,00

 

 

15,00

 

35

Стара Загора

с.Преславен

42,50

 

 

 

 

36

Стара Загора

с.Петрово

29,75

 

 

 

 

37

Стара Загора

с.Плоска могила

38,25

 

 

 

 

38

Стара Загора

с.Пшеничево

29,75

 

 

 

 

39

Стара Загора

с.Пъстрово

5,10

 

23,00

23,00

 

40

Стара Загора

с.Пряпорец

 

 

50,00

 

 

41

Стара Загора

с.Ракитница

29,75

 

34,00

 

 

42

Стара Загора

с.Руманя

29,75

29,75

 

29,75

 

43

Стара Загора

с.Самуилово

31,88

23,00

 

 

 

44

Стара Загора

с.Сладък кладенец

25,00

 

25,00

 

 

45

Стара Загора

гр.Стара Загора

38,25

 

80,00

 

 

46

Стара Загора

с.Стрелец

29,75

 

 

 

 

47

Стара Загора

с.Сулица

25,50

 

25,50

25,50

 

48

Стара Загора

с.Хан Аспарухово

34,00

 

 

 

 

49

Стара Загора

с.Християново

42,50

 

20,00

 

 

50

Стара Загора

с.Хрищени

32,51

 

42,50

34,00

 

51

Стара Загора

с.Яворово

29,75

 

 

 

 

 

ср. за общината:

 

31,27

36,10

36,34

23,36

 

1

Братя Даскалови

с.Братя Даскалови

28,26

43,00

43,00

 

 

2

Братя Даскалови

с.Верен

34,00

 

 

 

2,00

3

Братя Даскалови

с.Голям дол

29,75

34,40

 

 

 

4

Братя Даскалови

с.Горно Белево

29,75

43,00

 

 

 

5

Братя Даскалови

с.Горно Ново село

10,00

 

 

 

 

6

Братя Даскалови

с.Гранит

42,50

 

 

 

 

7

Братя Даскалови

с.Долно Ново село

10,00

 

 

 

 

8

Братя Даскалови

с.Колю-Мариново

17,00

 

 

12,75

 

9

Братя Даскалови

с.Малко Дряново

19,76

 

 

 

 

10

Братя Даскалови

с.Малък дол

34,00

 

 

 

 

11

Братя Даскалови

с.Марково

11,48

 

 

 

 

12

Братя Даскалови

с.Медово

19,96

 

19,96

 

 

13

Братя Даскалови

с.Мирово

21,25

 

 

 

 

14

Братя Даскалови

с.Найденово

34,00

 

 

 

 

15

Братя Даскалови

с.Опълченец

29,75

 

 

 

 

16

Братя Даскалови

с.Оризово

38,25

 

 

 

 

17

Братя Даскалови

с.Партизанин

36,76

42,50

 

 

 

18

Братя Даскалови

с.Плодовитово

42,50

 

 

 

 

19

Братя Даскалови

с.Православ

29,75

 

 

21,25

 

20

Братя Даскалови

с.Славянин

4,00

 

 

 

 

21

Братя Даскалови

с.Съединение

19,96

 

 

 

 

22

Братя Даскалови

с.Сърневец

15,51

 

 

5,00

 

23

Братя Даскалови

с.Черна гора

42,50

 

 

 

 

 

ср. за общината:

 

26,12

40,73

31,48

13,00

2,00

1

Гурково

гр.Гурково

29,75

29,75

29,75

29,75

 

2

Гурково

с.Димовци

29,75

29,75

29,75

29,75

29,75

3

Гурково

с.Конаре

29,75

29,75

29,75

29,75

29,75

4

Гурково

с.Лява река

 

 

 

 

 

5

Гурково

с.Пчелиново

 

 

 

 

 

6

Гурково

с.Паничерево

20,00

 

 

 

 

 

ср. за общината:

 

27,31

29,75

29,75

29,75

29,75

1

Гълъбово

с.Априлово

25,93

 

 

 

 

2

Гълъбово

с.Великово

29,33

 

 

 

 

3

Гълъбово

с.Главан

14,30

 

 

 

 

4

Гълъбово

гр.Гълъбово

26,35

 

 

 

 

5

Гълъбово

с.Искрица

25,60

 

 

 

 

6

Гълъбово

с.Медникарово

13,80

 

 

 

 

7

Гълъбово

с.Мусачево

42,50

 

 

 

 

8

Гълъбово

с.Мъдрец

15,73

 

 

 

 

9

Гълъбово

с.Обручище

23,80

 

 

 

 

10

Гълъбово

с.Помощник

12,00

 

 

 

 

11

Гълъбово

с.Разделна

30,18

 

 

 

 

 

ср. за общината:

 

23,59

 

 

 

 

1

Казанлък

с.Бузовград

15,00

 

 

 

 

2

Казанлък

с.Голямо Дряново

15,00

 

40,00

15,00

 

3

Казанлък

с.Горно Изворово

12,75

 

 

 

 

4

Казанлък

с.Горно Черковище

 

 

 

 

 

5

Казанлък

с.Долно Изворово

21,25

 

 

 

 

6

Казанлък

с.Дунавци

31,88

 

 

 

 

7

Казанлък

с.Енина

23,00

 

 

 

 

8

Казанлък

гр.Казанлък

22,00

 

 

20,00

 

9

Казанлък

с.Копринка

29,75

 

 

 

 

10

Казанлък

гр.Крън

20,00

 

 

30,00

 

11

Казанлък

с.Кънчево

14,00

 

 

20,00

4,00

12

Казанлък

с.Овощник

15,00

 

 

 

 

13

Казанлък

с.Розово

20,00

20,00

 

20,00

 

14

Казанлък

с.Ръжена

15,00

 

 

 

 

15

Казанлък

с.Средногорово

15,00

 

 

 

 

16

Казанлък

с.Хаджидимитрово

17,00

 

 

 

 

17

Казанлък

с.Черганово

 

 

 

25,00

 

18

Казанлък

с.Шейново

21,25

 

 

 

 

19

Казанлък

гр.Шипка

18,00

 

 

15,00

 

20

Казанлък

с.Ясеново

21,25

 

 

21,25

 

 

ср. за общината:

 

19,29

20,00

40,00

20,78

4,00

1

Мъглиж

с.Борущица

 

 

 

 

 

2

Мъглиж

с.Ветрен

17,83

 

17,83

 

2,00

3

Мъглиж

с.Дъбово

21,25

21,25

21,25

21,25

2,00

4

Мъглиж

с.Зимница

31,43

31,43

31,43

31,43

2,00

5

Мъглиж

гр.Мъглиж

21,25

21,25

21,25

21,25

2,00

6

Мъглиж

с.Сливито

 

 

 

 

 

7

Мъглиж

с.Селце

 

 

 

 

 

8

Мъглиж

с.Тулово

25,50

 

 

 

 

9

Мъглиж

с.Шаново

19,78

 

 

19,78

 

10

Мъглиж

с.Юлиево

25,04

 

 

 

2,00

11

Мъглиж

с.Ягода

12,75

 

 

 

 

 

ср. за общината:

 

21,85

24,64

22,94

23,43

2,00

1

Николаево

с.Едрево

 

 

 

 

 

2

Николаево

с.Елхово

 

 

 

 

 

3

Николаево

гр.Николаево

34,00

34,00

34,00

34,00

 

4

Николаево

с.Нова махала

 

 

 

 

 

 

ср. за общината:

 

34,00

34,00

34,00

34,00

 

1

Раднево

с.Бели бряг

29,75

 

 

 

 

2

Раднево

с.Боздуганово

29,75

 

 

 

 

3

Раднево

с.Българене

25,50

 

25,50

 

 

4

Раднево

с.Гледачево

25,50

 

 

 

 

5

Раднево

с.Даскал Атанасово

29,75

 

 

 

 

6

Раднево

с.Диня

29,75

 

 

 

 

7

Раднево

с.Землен

34,00

 

 

 

 

8

Раднево

с.Знаменосец

29,75

 

 

 

 

9

Раднево

с.Ковач

29,75

 

 

 

 

10

Раднево

с.Ковачево

25,50

 

 

 

 

11

Раднево

с.Коларово

25,50

 

 

 

 

12

Раднево

с.Константиновец

34,00

 

 

 

 

13

Раднево

с.Любеново

25,50

 

 

 

 

14

Раднево

с.Маца

21,25

 

 

 

 

15

Раднево

с.Овчарци

25,50

 

 

 

 

16

Раднево

с.Полски градец

21,25

 

 

 

 

17

Раднево

гр.Раднево

29,75

 

 

 

 

18

Раднево

с.Рисиманово

34,00

 

 

 

 

19

Раднево

с.Свободен

34,00

 

 

 

 

20

Раднево

с.Сърнево

25,50

 

 

 

 

21

Раднево

с.Тихомирово

25,50

 

 

 

 

22

Раднево

с.Тополяне

31,88

 

 

 

 

23

Раднево

с.Трояново

25,50

 

 

 

 

24

Раднево

с.Трънково

34,00

 

 

 

 

 

ср. за общината:

 

28,42

 

25,50

 

 

1

Чирпан

с.Винарово

29,75

29,75

 

29,75

 

2

Чирпан

с.Гита

29,75

 

 

 

 

3

Чирпан

с.Димитриево

25,50

 

 

 

 

4

Чирпан

с.Държава

34,00

 

 

 

 

5

Чирпан

с.Зетьово

34,00

34,00

 

34,00

 

6

Чирпан

с.Златна ливада

21,25

 

 

 

 

7

Чирпан

с.Изворово

21,25

21,25

 

21,25

 

8

Чирпан

с.Малко Тръново

34,00

25,50

 

 

 

9

Чирпан

с.Могилово

38,25

38,25

38,25

 

 

10

Чирпан

с.Осларка

38,25

 

 

 

 

11

Чирпан

с.Рупките

31,88

31,88

 

 

 

12

Чирпан

с.Свобода

34,00

34,00

34,00

34,00

 

13

Чирпан

с.Спасово

34,00

34,00

34,00

34,00

 

14

Чирпан

с.Средно градище

25,50

25,50

 

21,25

 

15

Чирпан

с.Стоян Заимово

25,50

 

 

 

 

16

Чирпан

с.Целина

31,88

 

 

 

 

17

Чирпан

с.Ценово

38,25

 

 

 

 

18

Чирпан

гр.Чирпан

38,25

 

 

38,25

 

19

Чирпан

с.Яздач

34,00

 

 

 

7,00

 

ср. за общината:

 

31,54

30,46

35,42

30,36

7,00

1

Павел баня

с.Александрово

21,25

 

 

15,00

 

2

Павел баня

с.Асен

 

 

50,00

 

 

3

Павел баня

с.Виден

29,75

 

 

 

 

4

Павел баня

с.Габарево

34,40

 

35,00

34,00

 

5

Павел баня

с.Горно Сахране

29,75

 

40,00

 

 

6

Павел баня

с.Долно Сахране

17,20

 

35,00

 

 

7

Павел баня

с.Манолово

25,50

 

 

 

 

8

Павел баня

с.Осетеново

21,50

 

 

 

 

9

Павел баня

гр.Павел баня

21,25

 

 

21,25

 

10

Павел баня

с.Скобелево

42,50

 

50,00

 

 

11

Павел баня

с.Турия

 

 

34,00

34,00

 

12

Павел баня

с.Тъжа

21,25

 

 

 

 

13

Павел баня

с.Търничени

38,25

 

35,00

 

 

 

ср. за общината:

 

27,51

 

39,86

26,06

 

1

Опан

с.Бащино

34,00

 

 

 

 

2

Опан

с.Бял извор

38,25

 

24,00

 

 

3

Опан

с.Бяло поле

38,25

 

 

 

 

4

Опан

с.Васил Левски

42,30

25,00

25,00

 

 

5

Опан

с.Венец

29,75

 

 

 

 

6

Опан

с.Княжевско

31,88

 

 

 

 

7

Опан

с.Кравино

29,75

 

 

 

 

8

Опан

с.Опан

46,75

 

 

 

 

9

Опан

с.Пъстрен

34,00

 

 

 

 

10

Опан

с.Средец

31,88

 

 

 

 

11

Опан

с.Столетово

42,50

 

 

 

 

12

Опан

с.Тракия

38,25

 

 

 

 

13

Опан

с. Ястребово

29,75

 

 

 

 

 

ср. за общината:

 

35,95

25,00

24,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННА ПЕТКОВА
Директор Областна дирекция "Земеделие" гр.Стара Загора

 

 

Вид документ: 

Йовита НИС ЕООД купува и / или продава земеделска земя в землищата на следните общини: