Земеделска земя в Ямбол, Бургас, Сливен, Хасково, Стара Загора

Сливен - /област/ средно рентно плащане 2012-2013

Средното годишно рентно плащане за 2012 г. по землища, както следва:

1. Община Сливен

№ по

Землище

Среден размер на договореното рентно плащане, кг./дка

Средна изкупна цена на хлебна пшеница за 2012 година в област Сливен, лв.

Средно годишно  рентно плащане, лв./дка

Трикратен размер на средно годишно  рентно плащане, лв./дка

 

1

Биково

70

0,39

27,30

81,90

 

2

Бинкос

40

0,39

15,60

46,80

 

3

Блатец

70

0,39

27,30

81,90

 

4

Божевци*

25

0,39

9,75

29,25

 

5

Бозаджий

70

0,39

27,30

81,90

 

6

Бяла

25

0,39

9,75

29,25

 

7

Въглен

25

0,39

9,75

29,25

 

8

Г.Александрово

80

0,39

31,20

93,60

 

9

Глушник

50

0,39

19,50

58,50

 

10

Гавраилово

50

0,39

19,50

58,50

 

11

Глуфишево

60

0,39

23,40

70,20

 

12

Драгоданово

70

0,39

27,30

81,90

 

13

Жельо войвода

65

0,39

25,35

76,05

 

14

Злати войвода

50

0,39

19,50

58,50

 

15

Зайчари*

25

0,39

9,75

29,25

 

16

Калояново

50

0,39

19,50

58,50

 

17

Камен

60

0,39

23,40

70,20

 

18

Ковачите

80

0,39

31,20

93,60

 

19

Кермен

90

0,39

35,10

105,30

 

20

Крушаре

70

0,39

27,30

81,90

 

21

Малко Чочовени

50

0,39

19,50

58,50

 

22

Мечкарево

60

0,39

23,40

70,20

 

23

Младово

70

0,39

27,30

81,90

 

24

Николаево

60

0,39

23,40

70,20

 

25

Панаретовци

60

0,39

23,40

70,20

 

26

Раково*

45

0,39

17,55

52,65

 

27

Сливен

50

0,39

19,50

58,50

 

28

Самуилово

50

0,39

19,50

58,50

 

29

Скобелево

70

0,39

27,30

81,90

 

30

Селиминово

60

0,39

23,40

70,20

 

31

Старо село

60

0,39

23,40

70,20

 

32

Струпец

60

0,39

23,40

70,20

 

33

Кв. Речица

50

0,39

19,50

58,50

 

34

Тополчане

60

0,39

23,40

70,20

 

35

Трапоклово

60

0,39

23,40

70,20

 

36

Чинтулово

50

0,39

19,50

58,50

 

37

Чокоба

80

0,39

31,20

93,60

 

 

Забележка: *За землищата на с.с., Божевци, Зайчари, и Раково, Комисията прие за средно годишно  рентно плащане за съседните землища.

 

      2. Община Твърдица

 

№ по ред

Землище

Среден размер на договореното рентно плащане, кг/дка

Средна изкупна цена на пшеница за 2012 година в област Сливен, лв.

Средно годишно  рентно плащане, лв./дка

Трикратен размер на средно годишно  рентно плащане, лв/дка

1

Боров дол*

40

0,39

15,60

46,80

2

Оризари

40

0,39

15,60

46,80

3

Сборище

50

0,39

19,50

58,50

4

Твърдица

40

0,39

15,60

46,80

5

Шивачево

40

0,39

15,60

46,80

 

 

Забележка: *За землището на с. Боров дол, Комисията прие за средно годишно  рентно плащане за съседните землища.

 

3. Община Нова Загора

№ по ред

Землище

Среден размер на договореното рентно плащане, кг/дка

Средна изкупна цена на пшеница за 2012 година в област Сливен, лв

Средно годишно  рентно плащане, лв/дка

Трикратен размер на средно годишно  рентно плащане, лв/дка

1

Асеновец

90

0,39

35,10

105,30

2

Нова Загора*

95

0,39

37,05

111,15

3

Баня

60

0,39

23,40

70,20

4

Богданово

90

0,39

35,10

105,30

5

Бял кладенец*

90

0,39

35,10

105,30

6

Дядово*

90

0,39

35,10

105,30

7

Езеро

90

0,39

35,10

105,30

8

Еленово

100

0,39

39,00

117,00

9

Загорци

100

0,39

39,00

117,00

10

Каменово

100

0,39

39,00

117,00

11

Караново

90

0,39

35,1

105,3

12

Коньово*

90

0,39

35,10

105,30

13

Кортен

100

0,39

39,00

117,00

14

Любенец

80

0,39

31,20

93,60

15

Любенова махала

90

0,39

35,10

105,30

16

Новоселец*

90

0,39

35,10

105,30

17

Млекарево

100

0,39

39,00

117,00

18

Омарчево*

90

0,39

35,10

105,30

19

Полско Пъдарево

90

0,39

35,10

105,30

20

Пет могили*

95

0,39

37,05

111,15

21

Питово

90

0,39

35,10

105,30

22

Прохорово

80

0,39

31,20

93,60

23

Радево

90

0,39

35,10

105,30

24

Радецки *

70

0,39

27,30

81,90

25

Стоил войвода

100

0,39

39,00

117,00

26

Събрано*

70

0,39

27,30

81,90

27

Съдиево*

80

0,39

31,20

93,60

 

 

 

Забележка: *За землищата на с.с., Бял кладенец, Дядово, Коньово, Новоселец, Омарчево, Пет могили, Радецки,  Събрано, Съдиево и гр. Нова Загора, Комисията прие за средно годишно  рентно плащане за съседните землища.

 

4. Община Котел

 

№ по ред

Землище

Среден размер на договореното рентно плащане, кг/дка

Средна изкупна цена на хлебна пшеница за 2010 година в област Сливен, лв.

Средно годишно  рентно плащане, лв/дка

Трикратен размер на средно годишно  рентно плащане, лв./дка

1

Котел*

48

0,39

18,72

56,16

2

Боринци*

48

0,39

18,72

56,16

3

Тича*

50

0,39

19,50

58,50

4

Филаретово*

50

0,39

19,50

58,50

5

Ябланово

50

0,39

19,50

58,50

6

Мокрен*

48

0,39

18,72

56,16

7

Пъдарево*

48

0,39

18,72

56,16

8

Катунище

48

0,39

18,72

56,16

9

Кипилово*

48

0,39

18,72

56,16

10

Стрелци*

48

0,39

18,72

56,16

11

Медвен

4.50 лв./дка

4,50

4,50

13,50

12

Жеравна

10.00 лв./дка

10,00

10,00

30,00

13

Малко село

50

0,39

19,50

58,50

14

Орлово*

50

0,39

19,50

58,50

15

Нейково*

50

0,39

19,50

58,50

16

Градец*

50

0,39

19,50

58,50

17

Соколарци*

50

0,39

19,50

58,50

 

Забележка:*За землищата на гр. Котел, с. Боринци, с. Филаретово, с. Ябланово, с. Тича, с. Медвен, с. Нейково, с. Соколарци и с. Градец  Комисията прие за средно годишно  рентно плащане за с. Пъдарево, с. Кипилово и с. Стрелци.

 

            II. Средното годишно рентно плащане за 2012 г. за мери и пасища Комисията определи в размер на 6 лв./дка и съответно трикратния размер от 18 лв./ дка за всички общини на област Сливен.

Вид документ: 

Йовита НИС ЕООД купува и / или продава земеделска земя в землищата на следните общини: