Земеделска земя в Ямбол, Бургас, Сливен, Хасково, Стара Загора

Пловдив - /област/ средно рентно плащане 2011-2012

ПЛОВДИВ АГРА 2013

Средно рентно плащане област Пловдив 2011 -2012 година

Землище НТП Средно рентно плащане- лв/дка
Асеновград Нива 21,00
  Трайни насаждения 20,00
Боянци Нива 18,00
Горнослав Трайни насаждения 25,00
Долнослав Нива 23,00
Златовръх Нива 23,00
  Трайни насаждения 1,00
Избеглии Нива 9,00
Козаново Нива 19,00
Конуш Нива 19,00
  Трайни насаждения 30,00
Мулдава Нива 21,00
  Трайни насаждения 16,00
Новаково Трайни насаждения 10,00
Нови извор Нива 26,00
  Трайни насаждения 8,00
Патриарх Евтимово Нива 15,00
Стоево Нива 14,00
  Трайни насаждения 3,00
Тополово Нива 29,00
  Ливада 57,00
  Трайни насаждения 48,00
Червен Нива 15,00
  Трайни насаждения 20,00
Долни Воден Нива 6,00
Горни Воден Нива 10,00
Леново Нива 10,00
  Трайни насаждения 10,00
Бор Нива 5,00
  Трайни насаждения 5,00
  Ливада 5,00
Врата Нива 5,00
  Трайни насаждения 5,00
  Ливада 5,00
Добростан Нива 5,00
  Трайни насаждения 5,00
  Ливада 5,00
Косово Нива 5,00
  Трайни насаждения 5,00
  Ливада 5,00
Лясково Нива 5,00
  Трайни насаждения 5,00
  Ливада 5,00
Мостово Нива 5,00
  Трайни насаждения 5,00
  Ливада 5,00
Орешец Нива 5,00
  Трайни насаждения 5,00
  Ливада 5,00
Сини връх Нива 5,00
  Трайни насаждения 5,00
  Ливада 5,00
Три могили Нива 5,00
  Трайни насаждения 5,00
  Ливада 5,00
Узуново Нива 5,00
  Трайни насаждения 5,00
  Ливада 5,00
Кв. Наречен Нива 5,00
  Трайни насаждения 5,00
  Ливада 5,00
Бачково Нива 5,00
  Трайни насаждения 5,00
  Ливада 5,00
Жълт Камък Нива 5,00
  Трайни насаждения 5,00
  Ливада 5,00
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД: Нива 19,00
Трайни насаждения 23,00
Ливада 8,00
 
Землище НТП Средно рентно плащане-
лв/дка
Манастир Трайни насаждения 3,00
Лъки Трайни насаждения 3,00
Югово Трайни насаждения 3,00
Дряново Трайни насаждения 3,00
Борово Трайни насаждения 3,00
Белица Трайни насаждения 3,00
Джурково Трайни насаждения 3,00
Лъкавица Трайни насаждения 3,00
Здравец Трайни насаждения 3,00
ОБЩИНА ЛЪКИ: Трайни насаждения 3,00
 
Землище НТП Средно рентно плащане-
лв/дка
Брезово Нива 37,00
  Трайни насаждения 21,00
  Ливада 12,00
  Пасище, мера 32,00
Бабек Нива 12,00
  Трайни насаждения 12,00
  Ливада 12,00
Борец Нива 20,00
  Трайни насаждения 17,00
  Пасище, мера 24,00
Върбен Нива 12,00
  Трайни насаждения 23,00
Дрангово Нива 15,00
  Трайни насаждения 22,00
Зелениково Нива 8,00
  Трайни насаждения 8,00
  Ливада 8,00
Златосел Нива 17,00
  Трайни насаждения 21,00
Отец Кирилово Нива 15,00
  Трайни насаждения 16,00
Пъдарско Нива 22,00
  Трайни насаждения 22,00
  Ливада 22,00
Розовец Нива 6,00
Свежен Нива 6,00
Стрелци Нива 24,00
  Трайни насаждения 10,00
  Ливада 10,00
Сърнегор Нива 27,00
  Трайни насаждения 20,00
Тюркмен Нива 16,00
  Трайни насаждения 16,00
  Ливада 16,00
Чехларе Ниви 18,00
  Трайни насаждения 17,00
  Пасище, мера 20,00
Чоба Нива 22,00
  Трайни насаждения 28,00
  Ливада 6,00
  Пасище, мера 30,00
ОБЩИНА БРЕЗОВО: ниви 21,00
Трайни насаждения 16,00
Ливада 12,00
Пасище,мера 22,00
 
Землище НТП Средно рентно плащане- лв/дка
Бегово Нива 20,00
  Трайни насаждения 33,00
  Оризище 25,00
Главатар Нива 15,00
Горна Махала Нива 24,00
  Трайни насаждения 11,00
Долна Махала Нива 20,00
  Трайни насаждения 9,00
Дуванлии Нива 17,00
  Трайни насаждения 20,00
Дълго поле Нива 23,00
Житница Нива 18,00
  Трайни насаждения 20,00
Иван Вазово Нива 12,00
  Трайни насаждения 22,00
Калояново Нива 20,00
  Оризище 20,00
  Трайни насаждения 22,00
  Ливада 20,00
Отец Паисиево Нива 21,00
  Ливада 11,00
  Трайни насаждения 23,00
Песнопой Нива 20,00
Ръжево Нива 29,00
Ръжево Конаре Нива 10,00
Сухозем Нива 22,00
Черноземен Нива 15,00
ОБЩИНА КАЛОЯНОВО: Нива 18,00
Трайни насаждения 24,00
Ливада 19,00
Оризище 21,00
 
Землище НТП Средно рентно плащане- лв/дка
Баня Нива 8,00
Бегунци Нива 8,00
Богдан Нива 7,00
  Трайни насаждения 12,00
Васил Левски Нива 8,00
  Ливада 8,00
  Трайни насаждения 4,00
  Пасище, мера 7,00
Ведраре Нива 8,00
  Ливада 8,00
  Трайни насаждения 4,00
  Пасище, мера 7,00
Войнягово Нива 8,00
Горни Домлян Нива 24,00
Домлян Нива 8,00
  Ливада 8,00
  Трайни насаждения 4,00
  Пасище, мера 7,00
Дъбене Нива 13,00
  Трайни насаждения 20,00
Иганово Нива 6,00
  Ливада 4,00
  Трайни насаждения 4,00
Карлово Нива 12,00
  Трайни насаждения 12,00
Калофер Нива 28,00
  Трайни насаждения 54,00
Клисура Пасище, мера 7,00
Каравелово Нива 4,00
  Трайни насаждения 4,00
Климент Нива 8,00
  Ливада 8,00
  Трайни насаждения 9,00
  Пасище, мера 6,00
Куртово Нива 8,00
  Ливада 8,00
  Трайни насаждения 4,00
  Пасище, мера 7,00
Кърнаре Нива 13,00
Марино поле Нива 12,00
Московец Нива 6,00
  Ливада 4,00
  Трайни насаждения 4,00
Мраченик Нива 8,00
  Ливада 8,00
  Трайни насаждения 4,00
  Пасище, мера 7,00
Певците Нива 4,00
Пролом Нива 8,00
  Ливада 8,00
  Трайни насаждения 4,00
  Пасище, мера 7,00
Розино Пасище, мера 7,00
Слатина Нива 14,00
Соколица Нива 12,00
  Трайни насаждения 12,00
Столетово Нива 13,00
Христо Даново Нива 22,00
  Пасище, мера 7,00
ОБЩИНА КАРЛОВО: Нива 8,00
Ливада 8,00
Трайни насаждения 15,00
Пасище, мера 7,00
 
Землище НТП Средно рентно плащане-
лв/дка
Анево Нива 8,00
Сопот Нива 8,00
ОБЩИНА СОПОТ: Нива 8,00
 
Землище НТП Средно рентно плащане- лв/дка
Бенковски Нива 20,00
  Трайни насаждения 30,00
Войводиново Нива 20,00
  Трайни насаждения 25,00
Войсил Нива 20,00
  Трайни насаждения 42,00
Граф Игнатиево Нива 20,00
Динк Нива 19,00
  Трайни насаждения 8,00
Желязно Нива 18,00
  Трайни насаждения 8,00
Калековец Нива 22,00
  Трайни насаждения 14,00
  Оризище 15,00
Костиево Нива 25,00
  Оризище 24,00
Крислово Нива 14,00
  Трайни насаждения 7,00
  Оризище 9,00
Маноле Нива 22,00
  Трайни насаждения 20,00
  Оризище 23,00
Манолско Конаре Нива 20,00
Радиново Нива 28,00
Рогош Нива 16,00
  Трайни насаждения 10,00
Скутаре Нива 17,00
  Оризище 19,00
Строево Нива 15,00
  Трайни насаждения 8,00
Трилистник Нива 17,00
Труд Нива 18,00
  Трайни насаждения 7,00
  Оризище 10,00
Царацово Нива 21,00
  Трайни насаждения 10,00
Ясно Поле Нива 18,00
  Трайни насаждения 6,00
ОБЩИНА МАРИЦА: Нива 21,00
Трайни насаждения 18,00
Оризище 17,00
 
Землище НТП Средно рентно плащане- лв/дка
Пловдив Нива 21,00
  Трайни насаждения 17,00
ОБЩИНА ПЛОВДИВ: Нива 21,00
Трайни насаждения 17,00
 
Землище НТП Средно рентно плащане- лв/дка
Куклен Нива 28,00
  Трайни насаждения 8,00
Добралък Нива 5,00
  Трайни насаждения 5,00
  Ливада 5,00
Гълъбово Нива 5,00
  Трайни насаждения 5,00
  Ливада 5,00
Руен Нива 28,00
  Трайни насаждения 8,00
Цар Калоян Нива 5,00
  Трайни насаждения 5,00
  Ливада 5,00
Яврово Нива 5,00
  Трайни насаждения 5,00
  Ливада 5,00
ОБЩИНА КУКЛЕН: Нива 22,00
Трайни насаждения 8,00
Ливада 5,00
 
Землище НТП Средно рентно плащане- лв/дка
Първомай Естествена ливада 5,00
  Трайни насаждения 10,00
  Нива 25,00
  Пасище, мера 26,00
Татарево Нива 22,00
  Трайни насаждения 9,00
Виница Естествена ливада 20,00
  Трайни насаждения 3,00
  Нива 20,00
Караджалово Нива 34,00
  Трайни насаждения 20,00
  Пасище, мера 9,00
Дълбок извор Естествена ливада 5,00
  Трайни насаждения 21,00
  Нива 18,00
Поройна Нива 22,00
Градина Естествена ливада 10,00
  Нива 33,00
  Трайни насаждения 17,00
Крушево Нива 19,00
  Трайни насаждения 21,00
Добри дол Нива 28,00
Бяла река Нива 17,00
  Трайни насаждения 23,00
Православен Трайни насаждения 30,00
  Нива 20,00
Езерово Нива 16,00
  Трайни насаждения 4,00
Воден Нива 16,00
Драгойново Нива 23,00
  Трайни насаждения 20,00
Буково Нива 11,00
Брягово Нива 18,00
  Пасище, мера 20,00
Искра Естествена ливада 20,00
  Нива 20,00
  Пасище, мера 9,00
  Трайни насаждения 20,00
ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ: Нива 21,00
Трайни насаждения 17,00
Пасище, мера 11,00
Естествена ливада 11,00
 
Землище НТП Средно рентно плащане- лв/дка
Раковски Нива 35,00
  Трайни насаждения 29,00
  Оризище 32,00
  Пасище, мера 22,00
Белозем Нива 31,00
  Пасище, мера 24,00
Болярино Нива 39,00
Момино село Нива 67,00
Стряма Нива 28,00
Чалъкови Нива 18,00
Шишманци Нива 33,00
  Трайни насаждения 28,00
ОБЩИНА РАКОВСКИ: Нива 33,00
Трайни насаждения 29,00
Оризище 32,00
Пасище, мера 23,00
 
Землище НТП Средно рентно плащане- лв/дка
Белащица Нива 3,00
  Трайни насаждения 6,00
Бойково Нива 3,00
Брани поле Нива 32,00
Брестник Нива 27,00
  Трайни насаждения 20,00
Брестовица Нива 26,00
  Трайни насаждения 22,00
Дедево Нива 3,00
Злати трап Нива 20,00
  Трайни насаждения 16,00
Извор Нива 3,00
Кадиево Нива 8,00
  Трайни насаждения 20,00
Крумово Нива 14,00
  Трайни насаждения 7,00
Лилково Нива 3,00
Марково Нива 8,00
  Трайни насаждения 25,00
Оризари Нива 23,00
  Трайни насаждения 67,00
Първенец Нива 10,00
  Трайни насаждения 4,00
Ситово Нива 3,00
Скобелево Нива 3,00
Устина Нива 11,00
  Трайни насаждения 14,00
Храбрино Нива 3,00
Цалапица Нива 25,00
  Трайни насаждения 8,00
  Оризище 24,00
Чурен Нива 3,00
Ягодово Нива 16,00
  Пасище, мера 20,00
  Трайни насаждения 60,00
ОБЩИНА РОДОПИ: Нива 19,00
Трайни насаждения 12,00
Оризище 24,00
Пасище, мера 20,00
 
Землище НТП Средно рентно плащане-
лв/дка
Ахматово Нива 18,00
Богданица Нива 16,00
  Трайни насаждения 12,00
Болярци Нива 26,00
  Трайни насаждения 22,00
Караджово Нива 12,00
  Трайни насаждения 21,00
Кочево Нива 13,00
Милево Нива 23,00
Моминско Нива 20,00
Поповица Нива 17,00
Садово Нива 15,00
  Трайни насаждения 15,00
Селци Нива 17,00
Чешнегирово Нива 21,00
  Трайни насаждения 10,00
Катуница Нива 17,00
  Трайни насаждения 26,00
ОБЩИНА САДОВО: Ниви 18,00
Трайни насаждения 21,00
 
Землище НТП Средно рентно плащане-
лв/дка
Йоаким Груево Нива 20,00
Стамболийски Нива 16,00
  Трайни насаждения 12,00
Куртово Конаре Нива 17,00
  Трайни насаждения 24,00
Ново село Нива 54,00
Три водици Нива 3,00
ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ: Нива 21,00
Трайни насаждения 13,00
 
Землище НТП Средно рентно плащане-
лв/дка
Кричим Нива 34,00
  Трайни насаждения 19,00
ОБЩИНА КРИЧИМ: Нива 34,00
Трайни насаждения 19,00
 
Землище НТП Средно рентно плащане- лв/дка
Перущица Нива 26,00
  Трайни насаждения 35,00
ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА: Нива 26,00
Трайни насаждения 35,00
 
Землище НТП Средно рентно плащане- лв/дка
Голям Чардак Нива 19,00
  Оризище 18,00
Драгомир Нива 20,00
  Трайни насаждения 18,00
  Ливада 24,00
Съединение Нива 22,00
  Оризище 22,00
  Трайни насаждения 20,00
Правище Нива 17,00
Царимир Нива 36,00
Любен Нива 24,00
Церетелево Нива 23,00
  Трайни насаждения 40,00
Малък Чардак Нива 26,00
  Оризище 30,00
  Трайни насаждения 30,00
Неделево Нива 15,00
Найден Герово Нива 19,00
ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ: Нива 21,00
Оризище 23,00
Ливада 24,00
Трайни насаждения 19,00
 
Землище НТП Средно рентно плащане- лв/дка
Хисаря Нива 18,00
  Трайни насаждения 12,00
  Пасище, мера 25,00
Михилци Нива 13,00
  Трайни насаждения 16,00
  Пасище, мера 12,00
Черничево Нива 20,00
  Трайни насаждения 15,00
Старо Железаре Нива 18,00
  Трайни насаждения 16,00
  Ливада 40,00
Паничери Нива 17,00
  Трайни насаждения 19,00
  Пасище, мера 10,00
Ново Железаре Нива 23,00
  Трайни насаждения 23,00
Мътеница Нива 40,00
  Трайни насаждения 34,00
  Пасище, мера 12,00
Старосел Нива 16,00
  Трайни насаждения 25,00
  Пасище, мера 10,00
Красново Нива 16,00
  Трайни насаждения 38,00
  Пасище, мера 7,00
  Ливада 44,00
Кръстевич Нива 30,00
  Трайни насаждения 8,00
  Пасище, мера 7,00
Беловица Нива 20,00
  Трайни насаждения 22,00
Мало Крушево Нива 20,00
  Трайни насаждения 22,00
ОБЩИНА ХИСАРЯ: Ниви 18,00
Трайни насаждения 23,00
Ливада 44,00
Пасище, мера 17,00

Повдив

Вид документ: 

Йовита НИС ЕООД купува и / или продава земеделска земя в землищата на следните общини: