Земеделска земя в Ямбол, Бургас, Сливен, Хасково, Стара Загора

Пазарджик - /област/ средно рентно плащане 2012-2013
ИНФОРМАЦИЯ
ЗА РАЗМЕРА НА СРЕДНОТО ГОДИШНО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ ЗА ЗЕМЛИЩАТА
и ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, РЕГЛАМЕНТИРАНО В §2е от ДР на ЗСПЗЗ за стопанската 2012/2013 г.

по
ред
Землище
/ОБЩИНА
СРЕДНО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ ЛВ/ДКА
за НИВИ за ЛИВАДИ за ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ за ПАСИЩА
  Батак 6,75 9,89 Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори
  Нова Махала Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори
  Фотиново 4,07 8,30 Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори
1 ОБЩИНА БАТАК 6,58 9,87 Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори
           
   Белово 15,10 Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори
   Габровица 56,82 10,41 Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори
   Сестримо 10,45 Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори
  Акаднжиево 56,34 43,95 10,00 Няма регистрирани договори
  Дъбравите Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори
  Мененкьово 10,00 Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори
  Момина клисура 30,00 Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори
2 ОБЩИНА БЕЛОВО 24,32 Няма регистрирани договори 10,00 Няма регистрирани договори
           
  Брацигово 28,54 4,35 13,22 6,06
  Бяга 28,92 Няма регистрирани договори 14,09 Няма регистрирани договори
  Исперихово 13,65 Няма регистрирани договори 4,23 Няма регистрирани договори
  Козарско 22,53 Няма регистрирани договори 3,34 Няма регистрирани договори
  Равногор 16,98 12,88 Няма регистрирани договори 8,17
  Розово 37,58 8,95 Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори
  Жребичко Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори
3 ОБЩИНА БРАЦИГОВО 17,79 10,80 9,02 6,77
           
   Велинград 15,16 20,32 22,91 5,42
   Драгиново Няма регистрирани договори 1,38 Няма регистрирани договори 7,00
   Кръстава 8,58 Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори
   Медени поляни Няма регистрирани договори 3,00 Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори
   Пашови 19,24 Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори 1,00
   Сърница 15,59 14,35 Няма регистрирани договори 7,42
  Абланица Няма регистрирани договори 8,00 Няма регистрирани договори 8,00
  Биркова Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори
  Бозьова 10,00 2,72 Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори
  Бутрева 4,26 3,86 Няма регистрирани договори 3,08
  Враненци Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори
  Горна Дъбева Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори
  Грашево Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори
  Побит камък Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори
  Рохлева Няма регистрирани договори 3,00 Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори
  Света Петка 5,80 7,15 Няма регистрирани договори 3,41
  Цветино Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори
  Чолакова Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори
  Юндола Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори
4 ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 13,90 10,96 22,91 5,49
           
  Динката 25,35 Няма регистрирани договори 11,03 Няма регистрирани договори
  Щърково Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори
  Лесичово 15,61 Няма регистрирани договори 13,93 Няма регистрирани договори
  Памидово 41,84 Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори
  Церово Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори 18,63 Няма регистрирани договори
  Боримечково Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори
  Калугерово Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори 40,00 Няма регистрирани договори
5 ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО 26,91 Няма регистрирани договори 15,43 Няма регистрирани договори
           
  Пазарджик 12,89 Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори
  Ал. Константиново 16,16   19,60 Няма регистрирани договори
  Априлци 22,63 Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори  
  Братаница 23,00 Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори
  Величково 25,69 Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори
  Гелеменово 13,84 Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори
  Главиница 17,06 Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори
  Говедаре 11,12 Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори
  Дебръщица Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори
  Добровница 32,95 Няма регистрирани договори 8,15 Няма регистрирани договори
  Драгор 27,47 Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори
  Звъничево 22,07 Няма регистрирани договори 20,00 Няма регистрирани договори
  Ивайло 30,46 Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори
  Крали Марко 21,45 Няма регистрирани договори 10,00 Няма регистрирани договори
  Ляхово 16,68 Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори
  Мало Конаре 49,65 Няма регистрирани договори 1,00 Няма регистрирани договори
  Мирянци 5,00 Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори
  Мокрище 24,76 Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори
  Овчеполци 14,45 Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори
  Огняново Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори 12,28 Няма регистрирани договори
  Паталеница 53,19 Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори
  Пищигово 18,37 Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори
  Росен 29,17 Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори 6,00
  Сарая 14,20 Няма регистрирани договори 15,00 Няма регистрирани договори
  Сбор 28,86 10,00 10,00 Няма регистрирани договори
  Синитево 7,87 Няма регистрирани договори 13,52 Няма регистрирани договори
  Тополи дол 15,66 Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори
  Хаджиево 25,41 Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори
  Цар Асен 27,18 Няма регистрирани договори 19,23 Няма регистрирани договори
  Црънча 14,59 Няма регистрирани договори 30,00 Няма регистрирани договори
  Черногорово 20,81 Няма регистрирани договори 14,50 Няма регистрирани договори
  Юнаците 22,68 Няма регистрирани договори 18,41 Няма регистрирани договори
6  ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК 28,54 10,00 15,17 6,00
           
  Панагюрище 12,54 8,00 11,98 7,23
  Попинци 12,10 Няма регистрирани договори 10,00 Няма регистрирани договори
  Оборище 6,21 Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори
  Баня Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори 6,30 Няма регистрирани договори
  Бъта 13,76 Няма регистрирани договори 26,17 Няма регистрирани договори
  Левски 14,56 Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори
  Елшица 5,68 Няма регистрирани договори 17,34 Няма регистрирани договори
  Поибрене 7,55 Няма регистрирани договори 2,00 Няма регистрирани договори
7  ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ 11,73 8,00 13,91 7,23
           
  Пещера 23,28 10,69 27,19 3,02
  Радилово 16,74 Няма регистрирани договори 22,27 7,00
  Капитан Димитриево 13,11 Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори
8  ОБЩИНА ПЕЩЕРА 15,89 10,69 24,03 3,40
           
  Ракитово 10,00 15,66 10,00 Няма регистрирани договори
  Костандово 20,00 20,00 20,00 Няма регистрирани договори
  Дорково 10,00 14,38 Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори
9  ОБЩИНА РАКИТОВО 11,76
15.84

18.67

Няма регистрирани договори
           
  Септември 21,24 Няма регистрирани договори 24,19 Няма регистрирани договори
  Ветрен Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори 50,00 Няма регистрирани договори
  Семчиново 20,00 Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори 7,00
  Симеоновец 15,46 Няма регистрирани договори 15,00 11,78
  Варвара Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори 7,54
  Ветрен дол 19,62 10,75 27,27 28,00
  Лозен 14,25 Няма регистрирани договори 13,33 Няма регистрирани договори
  Ковачево 15,19 Няма регистрирани договори 10,00 Няма регистрирани договори
  Злокучене 11,07 20,00 Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори
  Бошуля 29,37 Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори
  Карабунар 15,00 Няма регистрирани договори 30,36 Няма регистрирани договори
  Виноградец 17,81 Няма регистрирани договори 17,12 12,50
  Славовица 15,28 17,00 15,00 Няма регистрирани договори
  Горно Вършило Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори 10,00 Няма регистрирани договори
10  ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ 19,29
18.94
21,71
12.80
  Стрелча 9,43 Няма регистрирани договори 10,63 Няма регистрирани договори
  Дюлево 10,00 Няма регистрирани договори 9,00 Няма регистрирани договори
  Смилец 10,00 Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори
  Свобода 7,00 Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори 3,93
  Блатница 18,79 Няма регистрирани договори Няма регистрирани договори 4,04
11 ОБЩИНА СТРЕЛЧА 8,66
Няма регистрирани договори
9,09 4,02

 

Вид документ: 

Йовита НИС ЕООД купува и / или продава земеделска земя в землищата на следните общини: