Земеделска земя в Ямбол, Бургас, Сливен, Хасково, Стара Загора

Бургас - /област/ средно годишно рентно плащане 2012-2013

Средната стойност на рентните вноски за ползване на земеделски земи, определени съгласно § 2”е” от ПЗр ЗИД ЗСПЗЗ и  чл.77 ”б” от ППЗСПЗЗ, на база предходната стопанска 2012/2013 година за територията на Област Бургас по общини и по землища както следва :

І. Община  АЙТОС  с общ  брой 17 землища

 №

по ред

Землище

Средна рентна вноска за ниви/лв.дка

Средна рентна вноска за пасища,мери/лв.дка

Средна рентна вноска за лозя/лв.дка

1

Айтос

27.00

6.00

Няма рег.договори

2

Дрянковец

23.00

6.00

Няма рег.договори

3

Зетьово

Няма рег. договори

6.00

Няма рег.договори

4

Карагеоргиево

19.00

6.00

Няма рег.договори

5

Караново

32.00

6.00

Няма рег. договори

6

Лясково

20.00

6.00

Няма рег. договори

7

Малка поляна

28.00

6.00

Няма рег. договори

8

Мъглен

25.00

6.00

Няма рег. договори

9

Пещерско

21.00

6.00

Няма рег. договори

10

Пирне

30.00

6.00

26.00

11

Поляново

15.00

6.00

Няма рег. договори

12

Раклиново

17.00

6.00

Няма рег. договори

13

Съдиево

28.00

6.00

Няма рег. договори

14

Тополица

25.00

6.00

Няма рег.договори

15

Черна могила

20.00

6.00

Няма рег. договори

16

Черноград

25.00

6.00

26.00

17

Чукарка

30.00

6.00

Няма рег. договори

 

СРВ Община Айтос

24.06

6.00

26.00

ІІ. Община  БУРГАС с общ брой    21 землища

по ред

Землище

Средна рентна вноска за ниви/лв.дка

Средна рентна вноска за пасища,мери/лв.дка

Средна рентна вноска за ливади/лв.дка

Средна рентна вноска за овощни насаждения/лв.дка

Средна рентна вноска за лозя/лв.дка

1

Банево

24.00

6.00

Няма рег. договори

 Няма рег. договори

30.00

2

Братово

23.00

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

3

Брястовец

20.00

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

4

Бургас

30.00

7.00

7.00

14.00

Няма рег. договори

5

Сарафово

30.00

7.00

7.00

14.00

Няма рег. договори

6

Долно Езерово

30.00

7.00

7.00

14.00

Няма рег. договори

7

Лозово

30.00

7.00

7.00

14.00

Няма рег. договори

8

Горно Езерово

30.00

7.00

7.00

14.00

Няма рег. договори

9

Меден Рудник

30.00

7.00

7.00

14.00

Няма рег. договори

10

Крайморие

30.00

7.00

7.00

14.00

Няма рег. договори

11

Българово

35.00

6.00

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

12

Ветрен

28.00

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

13

Димчево

18.00

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

14

Драганово

20.00

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

15

Изворище

20.00

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

16

Маринка

18.00

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

17

Миролюбово

35.00

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

18

Равнец

23.00

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

19

Рудник

19.00

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

20

Твърдица

26.00

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

21

Извор

23.00

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

 

СРВ Община Бургас

25.81

6.77

7.00

14.00

30.00

 

 

ІІІ. Община  КАМЕНО с общ брой  12 землища

по ред

Землище

Средна рентна вноска за ниви/лв.дка

Средна рентна вноска за пасища,мери/лв.дка

Средна рентна вноска за ливади/лв.дка

Средна рентна вноска за овощни насаждения/лв.дка

Средна рентна вноска за лозя/лв.дка

1

Винарско

40.00

6.00

10.00

40.00

40.00

2

Вратица

28.00

6.00

10.00

28.00

Няма рег. договори

3

Желязово

30.00

6.00

10.00

Няма рег. договори

Няма рег. договори

4

Камено

40.00

6.00

10.00

40.00

40.00

5

Константиново

33.00

6.00

10.00

 

Няма рег. договори

6

Кръстина

40.00

6.00

10.00

40.00

40.00

7

Ливада

30.00

6.00

10.00

Няма рег. договори

Няма рег. договори

8

Полски извор

30.00

6.00

10.00

Няма рег. договори

Няма рег. договори

9

Русокастро

30.00

6.00

10.00

30.00

Няма рег. Договори

10

Трояново

31.00

6.00

10.00

31.00

31.00

11

Тръстиково

30.00

6.00

10.00

Няма рег. Договори

Няма рег. договори

12

Черни връх

24.00

6.00

10.00

Няма рег. договори

Няма рег. договори

 

СРВ Община Камено

32.17

6.00

10.00

34.83

37.75

 

 

ІV. Община  КАРНОБАТ с общ брой  31 землища

 

по ред

Землище

Средна рентна вноска за ниви/лв.дка

Средна рентна вноска за пасища,мери/лв.дка

Средна рентна вноска за овощни насаждения/лв.дка

Средна рентна вноска за лозя/лв.дка

1

Аспарухово

15.00

6.00

Няма рег. договори

28.00

2

Венец

15.00

8.00

Няма рег. договори

21.00

3

Глумче

28.00

6.00

Няма рег. договори

Няма рег. договори

4

Деветак

21.00

6.00

Няма рег. договори

29.00

5

Деветинци

22.00

6.00

Няма рег. договори

Няма рег. договори

6

Детелина

20.00

6.00

Няма рег. договори

Няма рег. договори

7

Добриново

24.00

6.00

16.00

28.00

8

Драганци

18.00

6.00

Няма рег. договори

Няма рег. договори

9

Драгово

24.00

6.00

16.00

Няма рег. договори

10

Екзарх Антимово

28.00

6.00

Няма рег. договори

28.00

11

Железник

24.00

6.00

16.00

Няма рег. договори

12

Житосвят

27.00

6.00

Няма рег. договори

28.00

13

Зимен

19.00

6.00

Няма рег. договори

Няма рег. договори

14

Искра

25.00

8.00

32.00

29.00

15

Карнобат

21.00

6.00

32.00

Няма рег. договори

16

Кликач

24.00

6.00

50.00

Няма рег. договори

17

Козаре

27.00

6.00

Няма рег. договори

Няма рег. договори

18

Крумово градище

20.00

6.00

Няма рег. договори

Няма рег. договори

19

Крушово

25.00

6.00

Няма рег. договори

Няма рег. договори

20

Мъдрино

26.00

6.00

Няма рег. договори

Няма рег. договори

21

Невестино

21.00

6.00

Няма рег. договори

30.00

22

Огнен

28.00

6.00

Няма рег. договори

28.00

23

Раклица

15.00

6.00

Няма рег. договори

28.00

24

Сан-Стефано

20.00

6.00

Няма рег. договори

Няма рег. договори

25

Сигмен

16.00

6.00

Няма рег. договори

Няма рег. договори

26

Смолник

20.00

6.00

Няма рег. договори

Няма рег. договори

27

Соколово

24.00

6.00

26.00

28.00

28

Сърнево

29.00

6.00

Няма рег. договори

Няма рег. договори

29

Хаджиите

29.00

6.00

Няма рег. договори

Няма рег. договори

30

Церковски

28.00

6.00

21.00

Няма рег. договори

31

Черково

30.00

6.00

Няма рег. договори

Няма рег. договори

 

СРВ

 Община Карнобат

23.76

6.13

26.12

27.72

 

 

V. Община  МАЛКО ТЪРНОВО с общ брой   13 землища

 

по ред

Землище

Средна рентна вноска за ниви/лв.дка

Средна рентна вноска за пасища,мери/лв.дка

Средна рентна вноска за ливади/лв.дка

Средна рентна вноска за полска култура/лв.дка

1

Близнак

11.25

11.25

Няма рег. договори

Няма рег. договори

2

Бръшлян

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

3

Бяла вода

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

4

Визица

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

5

Граматиково

3.00

3.00

3.00

Няма рег. договори

6

Евренозово

2.25

2.25

2.25

Няма рег. договори

7

Заберново

3.75

3.75

Няма рег. договори

3.75

8

Звездец

2.50

2.50

Няма рег. договори

2.50

9

Калово

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

10

Малко Търново

2.50

2.50

Няма рег. договори

Няма рег. договори

11

Младежко

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

12

Сливарово

2.50

2.50

Няма рег. договори

2.50

13

Стоилово

2.85

2.85

Няма рег. договори

2.85

 

СРВ    Община Малко Търново

3.83

3.83

2.62

2.90

 

VІ. Община  НЕСЕБЪР с общ брой   14 землища

 

по ред

Землище

Средна рентна вноска за ниви/лв.дка

Средна рентна вноска за пасища,мери/лв.дка

Средна рентна вноска за овощни насаждения/лв.дка

Средна рентна вноска за лозя/лв.дка

1

Баня

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

2

Гюльовца

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

3

Емона

Няма рег. договори

1.00

Няма рег. договори

Няма рег. договори

4

Козница

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

5

Кошарица

Няма рег. договори

1.00

10.00

45.60

6

Несебър

4.90

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

7

Обзор

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

8

Оризаре

11.23

1.00

Няма рег. договори

Няма рег. Договори

9

Паницово

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

10

Приселци

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

11

Равда

Няма рег. договори

1.00

Няма рег. договори

Няма рег. договори

12

Раковсково

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

13

Свети Влас

Няма обработваема земя

-

-

-

14

Тънково

19.76

1.00

0.76

14.82

 

СРВ

 Община Несебър

11.96

1.00

5.38

30.21

VІІ. Община  ПОМОРИЕ с общ брой 17 землища

 

по ред

Землище

Средна рентна вноска за ниви/лв.дка

Средна рентна вноска за пасища,мери/лв.дка

Средна рентна вноска за овощни насаждения/лв.дка

Средна рентна вноска за лозя/лв.дка

1

Александрово

24.00

Няма регистрирани договори

30.00

30.00

2

Ахелой

20.00

6.00

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

3

Бата

36.50

6.00

40.00

40.00

4

Белодол

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

21.00

9.00

5

Габерово

20.00

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

6

Горица

25.00

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

25.00

7

Гълъбец

22.00

Няма регистрирани договори

22.00

22.00

8

Дъбник

20.00

6.00

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

9

Каблешково

25.00

6.00

25.00

25.00

10

Каменар

20.00

6.00

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

11

Козичино

15.00

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

12

Косовец

20.00

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

13

Лъка

25.00

6.00

Няма регистрирани договори

25.00

14

Медово

24.00

6.00

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

15

Поморие

20.00

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

20.00

16

Порой

23.00

6.00

Няма регистрирани договори

23.00

17

Страцин

20.00

6.00

30.00

20.00

 

СРВ

 Община Поморие

22.47

6.00

28.00

23.90   

 

 

 

VІІІ. Община  ПРИМОРСКО с общ брой  6 землища

 

по ред

Землище

Средна рентна вноска за ниви/лв.дка

Средна рентна вноска за ливади/ лв.дка

Средна рентна вноска за трайни насаждения/лв.дка

1

Веселие

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

2

Китен

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

3

Ново Паничарево

22.61

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

4

Писменово

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

5

Приморско

Няма регистрирани договори

22.06

22.35

6

Ясна поляна

10.00

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

 

СРП    Община Приморско

16.30

22.06

22.35

 

 

ІХ. Община  РУЕН с общ брой  42 землища

 

№ по ред

Землище

Средна рентна вноска за ниви/лв.дка

Средна рентна вноска за пасища, мери/лв.дка

Средна рентна вноска за ливади/ лв.дка

Средна рентна вноска за овощни насаждения/лв.дка

Средна рентна вноска за лозя/лв.дка

1

Билка

Няма регистрирани договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

2

Вишна

Няма регистрирани договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

3

Вресово

17.00

Няма рег. договори

Няма рег. договори

18.00

Няма регистрирани договори

4

Добра поляна

Няма регистрирани договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

5

Добромир

16.00

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

6

Дропла

Няма регистрирани договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

7

Дъскотна

15.00

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

8

Дюля

Няма регистрирани договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

9

Заимчево

Няма регистрирани договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

10

Зайчар

Няма регистрирани договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

11

Звезда

Няма регистрирани договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

12

Каменяк

Няма регистрирани договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

13

Каравельово

Няма регистрирани договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

14

Китка

Няма регистрирани договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

15

Листец

20.00

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

16

Люляково

20.00

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма регистрирани договори

21.00

17

    Мрежичко

10.00

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

18

Планиница

14.00

3.00

Няма рег. договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

19

Подгорец

Няма регистрирани договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

20

Преображенци

17.00

Няма рег. договори

Няма рег. договори

20.00

Няма регистрирани договори

21

Припек

20.00

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

22

Просеник

17.00

Няма рег. договори

19.00

22.00

23.00

23

Разбойна

18.00

Няма рег. договори

18.00

21.00

22.00

24

Речица

Няма регистрирани договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

25

Рожден

20.00

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

26

Рудина

Няма регистрирани договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

27

Руен

17.00

Няма рег. договори

18.00

20.00

Няма регистрирани договори

28

Рупча

20.00

Няма рег. договори

Няма рег. договори

20.00

Няма регистрирани договори

29

Ръжица

17.00

Няма рег. договори

18.00

20.00

21.00

30

Сини рид

Няма регистрирани договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

31

Скалак

15.00

Няма рег. договори

16.00

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

32

Снежа

Няма регистрирани договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

33

Снягово

Няма регистрирани договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

34

Соколец

20.00

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

35

Средна махала

12.00

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

36

Струя

Няма регистрирани договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

37

Топчийско

20.00

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

38

Трънак

20.00

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

39

Череша

13.00

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма регистрирани договори

13.00

40

Шиварово

17.00

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

41

Ябълчево

17.00

Няма рег. договори

Няма рег. договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

42

Ясеново

Няма регистрирани договори

Няма рег. договори

Няма рег. договори

7.00

Няма регистрирани договори

 

СРВ Община Руен

17.04

3.00

17.80

18.50

20.00

 

 

Х. Община  СОЗОПОЛ с общ брой  12 землища

 

№ по ред

Землище

Средна рентна вноска за ниви/лв.дка

Средна рентна вноска за пасища,мери/лв.дка

Средна рентна вноска за лозя/лв.дка

1

Атия

Няма землище

Няма землище

Няма землище

2

Вършило

14.00

10.5

50.00

3

Габър

22.30

7.00

50.00

4

Зидарово

15.00

7.00

50.00

5

Индже войвода

14.00

10.50

50.00

6

Крушевец

15.00

7.00

44.00

7

Присад

16.00

7.00

50.00

8

Равадиново

21.50

7.00

50.00

9

Равна гора

22.30

7.00

50.00

10

Росен

22.30

7.00

50.00

11

Созопол

16.00

7.00

50.00

12

Черноморец

19.00

7.00

60.00

 

СРВ Община Созопол

17.94

7.64

50.36

 

ХІ. Община  СРЕДЕЦ с общ брой  32 землища

 

№ по ред

Землище

Средна рентна вноска за ниви/лв.дка

Средна рентна вноска за пасища,мери/лв.дка

Средна рентна вноска за ливади/ лв.дка

Средна рентна вноска за овощни насаждения/лв.дка

1

Белеврен

10.00

6.60

Няма рег.договори

Няма рег.договори

2

Белила

18.00

6.60

Няма рег.договори

Няма рег.договори

3

Бистрец

18.00

6.60

Няма рег.договори

Няма рег.договори

4

Богданово

7.00

6.60

Няма рег.договори

Няма рег.договори

5

Варовник

7.00

6.60

Няма рег.договори

Няма рег.договори

6

Вълчаново

13.00

7.10

Няма рег.договори

Няма рег.договори

7

Голямо Буково

7.00

6.60

Няма рег.договори

Няма рег.договори

8

Горно Ябълково

12.00

6.60

Няма рег.договори

Няма рег.договори

9

Гранитец

9.00

7.00

7.00

Няма рег.договори

10

Граничар

Няма рег.договори

6.60

Няма рег.договори

Няма рег.договори

11

Дебелт

16.00

6.60

Няма рег.договори

Няма рег.договори

12

Долно Ябълково

19.00

6.60

7.50

Няма рег.договори

13

Драка

12.00

6.60

Няма рег.договори

Няма рег.договори

14

Драчево

12.00

6.60

Няма рег.договори

Няма рег.договори

15

Дюлево

12.00

9.50

Няма рег.договори

Няма рег.договори

16

Загорци

15.00

6.60

Няма рег.договори

Няма рег.договори

17

Зорница

10.00

6.60

Няма рег.договори

Няма рег.договори

18

Кирово

12.00

6.60

Няма рег.договори

Няма рег.договори

19

Кубадин

14.00

8.40

Няма рег.договори

Няма рег.договори

20

Малина

10.00

6.60

Няма рег.договори

Няма рег.договори

21

Момина църква

24.00

6.60

7.00

Няма рег.договори

22

Орлинци

12.00

6.60

Няма рег.договори

Няма рег.договори

23

Проход

16.00

6.60

Няма рег.договори

Няма рег.договори

24

Пънчево

10.00

7.30

Няма рег.договори

Няма рег.договори

25

Радойново

12.00

6.60

Няма рег.договори

Няма рег.договори

26

Росеново

7.00

6.60

Няма рег.договори

Няма рег.договори

27

Светлина

17.00

6.60

Няма рег.договори

Няма рег.договори

28

Синьо камене

7.50

7.50

Няма рег.договори

Няма рег.договори

29

Сливово

13.00

6.60

Няма рег.договори

Няма рег.договори

30

Средец

19.00

6.60

Няма рег.договори

20.00

31

Суходол

12.00

6.60

Няма рег.договори

Няма рег.договори

32

Факия

19.10

6.60

Няма рег.договори

Няма рег.договори

 

СРВ

 Община Средец

12.95

6.82

7.17

20.00

 

 

ХІІ. Община  СУНГУРЛАРЕ с общ брой  30 землища

 

№ по ред

Землище

Средна рентна вноска за ниви/лв.дка

Средна рентна вноска за пасища,мери/лв.дка

Средна рентна вноска за ливади/лв.дка

Средна рентна вноска за овощни насаждения/лв.дка

Средна рентна вноска за лозя/лв.дка

1

Балабанчево

10.00

3.00

10.00

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

2

Бероново

12.00

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

3

Босилково

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

4

Ведрово

13.00

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

5

Везенково

12.00

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

6

Велислав

10.00

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

7

Вълчин

14.00

2.00

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

8

Горово

16.00

10.00

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

9

Грозден

11.00

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

40.00

30.00

10

Дъбовица

12.00

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

11

Есен

11.00

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

12

Завет

13.00

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

13

Каменско

5.00

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

14

Камчия

11.00

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

15

Климаш

14.00

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

50.00

16

Костен

17.00

Няма регистрирани договори

10.00

Няма регистрирани договори

20.00

17

Лозарево

16.00

3.00

Няма регистрирани договори

50.00

30.00

18

Лозица

12.00

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

19

Манолич

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

20

Подвис

14.00

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

21

Прилеп

14.00

Няма регистрирани договори

10.00

Няма регистрирани договори

40.00

22

Пчелин

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

23

Садово

12.00

10.00

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

24

Скала

10.00

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

25

Славянци

13.00

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

20.00

50.00

26

Сунгурларе

15.00

Няма регистрирани договори

10.00

Няма регистрирани договори

10.00

27

Съединение

12.00

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

28

Терзийско

16.00

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

29

Черница

14.00

3.00

10.00

15.00

30.00

30

Чубра

15.00

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

50.00

 

СРВ   Община Сунгурларе

12.78

5.17

10.00

31.25

34.44

 

 

ХІІІ. Община  ЦАРЕВО с общ брой   13 землища

 

по ред

Землище

Средна рентна вноска за ниви/лв.дка

Средна рентна вноска за пасища,мери/лв.дка

Средна рентна вноска за ливади/лв.дка

Средна рентна вноска за овощни насаждения/лв.дка

Средна рентна вноска за лозя/лв.дка

1

Ахтопол

23.10

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

51.02

Няма регистрирани договори

2

Бродилово

30.00

12.00

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Нямарегистрирани договори

3

Българи

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Нямарегистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

4

Варвара

22.05

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

5

Велика

26.05

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

6

Изгрев

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

7

Кондолово

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

8

Кости

9.08

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

9

Лозенец

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

10

Резово

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

11

Синеморец

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

12

Фазаново

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

15.00

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

13

Царево

25.00

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

Няма регистрирани договори

13.78

 

СРВ

 Община Царево

22.55

12.00

15.00

51.02

13.78

Вид документ: 

Йовита НИС ЕООД купува и / или продава земеделска земя в землищата на следните общини: